Videregående makroøkonomisk teori, metode og politik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål med kurset er at give den studerende en videregående indsigt i udvalgte makroøkonomiske problemstillinger. Kurset vil tilvejebringe det nødvendige videnskabsteoretiske fundament for studiet af den makroøkonomiske teori. Dette sker især med et fokus på den betydning, som valget af den konkrete makroøkonomisk metode har for de analyseresultater, teoretisk som økonomisk politisk, der efterfølgende opnås. Forudsætningen for kurset er et grundlæggende kendskab til væsentlige makroøkonomiske teorier og til makroøkonomisk politik.

Undervisningsmæssigt er kurset udformet som en vekselvirkning mellem forelæsninger og seminarer, hvor sidstnævnte forudsætter en aktiv deltagelse af de studerende. Tilegnelsen af stoffet vil ydermere blive understøttet af empiriske eksempler med særlig henblik på analyser af makroøkonomisk ubalance nationalt og internationalt.

 Kurset udprøves gennem udarbejdelse af dels en synopsis, der udarbejdes i løbet af efteråret dels en skriftlig eksamen.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at de studerende efter modulet kan:

  • redegøre for makroøkonomisk metodologi på et videregående niveau,
  • sammenholde forskellige makroøkonomiske skoler,
  • demonstrere en videregående indsigt i det videnskabsteoretiske fundament for studiet af den makroøkonomiske teori, reflektere herover og identificere centrale problemstillinger,
  • demonstrere en videregående indsigt i makroøkonomiske teorier, reflektere herover og identificere centrale problemstillinger,
  • mestre makroøkonomisk teori på nationale som internationale økonomisk-politiske problemstillinger på et videnskabeligt grundlag,
  • gennemføre en makroøkonomisk analyse med inddragelse af institutionelle forhold og usikkerhed i relation til udvalgte temaer, kritisk diskuterende, vurderende som formidlende,
  • anvende makroøkonomisk teori analyserende på nationale som internationale økonomisk-politiske problemstillinger af en kompleks karakter,
  • opnå en evne til at kunne identificere, hvorledes egen faglighed i relation til makroteoriske problemstillinger kan videreudvikles i en specialiserende retning.

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående makroøkonomisk teori, metode og politik
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHigher macroeconomic theory, methodology and policy
ModulkodeKASAØ20131
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet