Skatteret 2

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Genne modulet vil den studerende opbygge et indblik i videregående skatteret. Omdrejningspunktet for modulet er at understøtte, at den studerende får et dybere teoretisk og empirisk kendskab til skatteprocessen, direkte skatter, herunder indkomstskatteret, samt indirekte skatter, merværdiafgift samt grønne afgifter.

Gennem modulet vil den studerende få indblik i empiriske og mere komplekse problemstillinger omkring skatteret og blive præsenteret for international forskning, der kan understøtte den studerende i at forstå, analysere samt håndtere skatteretslige problemstillinger på et videregående niveau.

Modulet vil understøtte, at den studerende lærer at beherske de relevante fagtermer og det skatteretslige begrebsapparat med stor sikkerhed samt er i stand til at inddrage de relevante retskilder - herunder de digitale kilder og databaser, der er nævnt i modulet skatteret 1.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

 • relevante videregående skatteretlige fagtermer som direkte skatter, herunder indkomstskatteret, samt indirekte skatter.
 • hvordan merværdiafgift samt herunder grønne afgifter påvirker praksisser omkring videregående skatteret.
 • relevante metoder til at forstå komplicerede skatte- og afgiftsretlige problemstillinger.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

 • at kunne inddrage, anvende og prioritere de relevante skatteretlige retskilder og metoder på et videregående niveau.
 • at demonstrere evnen til at anvende videregående skatteretlige fagtermer som direkte skatter, herunder indkomstskatteret, samt indirekte skatter på konkrete problemstillinger.
 • at kunne argumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige i forhold til konkrete skatteretslige problemstillinger på videregående niveau.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

 • at kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til videregående skatte- og afgiftsretlige problemstillinger, der omhandler skatteprocessen, direkte skatter, herunder indkomstskatteret, samt indirekte skatter, merværdiafgift samt grønne afgifter.
 • kunne anskue en videregående skatteretslig problemstilling ud fra lovgivningsmagtens, skattemyndighedens, skatterådgiverende og skatteyderens perspektiv samt på baggrund af videnskabelige analyser præsentere relevante løsningsforslag.
 • at argumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige i forhold til skatteprocessen, direkte skatter, herunder indkomstskatteret, samt indirekte skatter, merværdiafgift samt grønne afgifter, og herved undlade diskussion af irrelevante oplysninger, retskilder mv. i relation til en konkret videregående skatteretslig problemstilling.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • At den studerende har deltaget aktivt i at udarbejde og bestået skriftligt materiale gennem modulet.
 • Hvis den studerende ikke har opfyldt forudsætningen for deltagelse i den ordinære eksamen, så er det en forudsætning for at deltage i reeksamen, at den studerende har udarbejdet og bestået et skriftligt produkt.

Prøver

Prøvens navnSkatteret 2
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTax Law 2
ModulkodeKAREV20226
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet