Skatteret 1

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem modulet vil den studerende opbygge en teoretisk og empirisk forståelse af, hvordan skatteretslige problemstillinger kan forstås, analyseres og håndteres. Den studerende vil lære at identificere og præcist forstå de skatte- og afgiftsretlige problemstillinger, som skatteretslige problemstillinger rummer.

Gennem modulet vil den studerende stifte bekendtskab med international forskning samt praksis inden for skatteret således, at den studerende bliver i stand til at identificere og forstå de skatte- og afgiftsretlige problemstillinger – teoretisk såvel som empirisk. Ydermere vil den studerende lære at beherske fagtermer og det skatteretlige begrebsapparat med stor sikkerhed samt kunne inddrage og prioritere de relevante skatteretlige retskilder og metoder.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • relevante skatteretlige fagtermer som den skatteretlige retskildelære, familiebeskatning, samt kapitalgevinster og –afhændelsestab.
  • hvordan selskabsbeskatning, herunder koncernbeskatning samt subjektiv skattepligt for personer og selskaber påvirker praksisser omkring skatteret.
  • relevante metoder til og lovgivning om beregning og opkrævning af skatter.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • kunne identificere og præcist forstå den videnskabelige problemstillinger, der er forbundet med skatteret.
  • at beherske fagtermer og det skatteretlige begrebsapparat med stor sikkerhed.
  • at kunne inddrage og prioritere de relevante skatteretlige retskilder og metoder.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til skatte- og afgiftsretlige problemstillinger.
  • at kunne anskue en skatteretslig problemstilling ud fra lovgivningsmagtens, skattemyndighedens, skatterådgiverens og skatteyderens synsvinkel.
  • at argumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige, og herved undlade diskussion af irrelevante oplysninger, retskilder mv. i relation til en konkret skatteretslig problemstilling.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkatteret 1
Prøveform
Mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTax Law 1
ModulkodeKAREV20213
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet