Kandidatspeciale

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en obligatorisk forudsætning, at alle øvrige moduler på uddannelsen er bestået forud for deltagelse i kandidatspecialet.

Studienævnet kan dispensere, hvis der foreligger usædvanlige forhold, og hvis Studienævnet samtidigt vurderer, at den studerende har de faglige forudsætninger for at kunne påbegynde kandidatspecialet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal i kandidatspecialet arbejde med at identificere, undersøge, analysere samt reflektere over teoretiske og praktiske problemstillinger, der er tæt forbundet med kernefagligheden inden for revision.

Dette kan realiseres gennem et samarbejde med en virksomhed eller organisation.

Den studerende får tilknyttet en vejleder og skal i det skriftlige produkt illustrere kritiske og refleksive kompetencer i at behandle problemstillinger og argumentere på et højt akademisk niveau inden for kandidatretningen revision.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • teoretiske og praktiske fordele samt ulemper ved at anvende forskellige teoretiske perspektiver, metoder og tilgange til en central problemstilling, der er relevant inden for revision.
  • teori og praksis, der sætter den studerende i stand til at reflektere over en selvvalgt problemstilling, der er relevant inden for revision.
  • og er i stand til at identificere videnskabelige problemstillinger og kritisk forholde sig til den indsamlede videnskabelig viden.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at applicere videnskabelige teorier og metoder inden for revision under arbejdet med en faglig og relevant problemstilling.
  • at analysere og diskutere en problemstilling inden for revision på et videnskabeligt grundlag.
  • at kunne argumentere på et akademisk grundlag for de muligheder og begrænsninger, der ligger til grund for den problemstilling, der behandles i kandidatspecialet.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at forene teori og praksis på akademisk vis inden for en central problemstilling i relation til kandidatspecialets problemområde.
  • at kunne tilrettelægge og gennemføre projekter, hvor centrale organisatoriske og/eller strategisk problemstillinger behandles fra idéfasen til udvikling og eventuel implementering af løsningsforslag.
  • at tage ansvar for egen læring og faglig udvikling inden for en selvvalgt problemstilling inden for revision, skatteret, finansiering og erhvervsret både individuelt og i gruppesammenhæng.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Gruppeeksamen med makismalt tre studerende i hver gruppe og mulighed for individuel eksamination. Den studerende kan også vælge at skrive kandidatspecialet alene.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster´s Thesis
ModulkodeKAREV202118
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
2-årig: Modulet udbydes om foråret.
4-årig: Modulet udbydes om foråret og efteråret.
ECTS30
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet