Virksomhedssamarbejde

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Virksomhedssamarbejde er et erhvervsrelateret forløb, der strækker sig over minimum 12 uger, hvor den studerende bringer sin viden om kernfagligheden inden for revision i spil.

Virksomhedssamarbejdet munder ud i et skriftligt produkt, hvor den studerende ekspliciterer den viden, de færdigheder og kompetencer, der gennem samarbejdet er tilegnet.

Gennem modulet arbejder den studerende med at identificere, undersøge, analysere samt reflektere over en selvvalgt problemstilling, der knytter sig tæt til kernefagligheden inden for revision og som den studerende finder relevant og interessant at udforske. Den studerende får tilknyttet en vejleder gennem modulet.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • virksomhedssamarbejde og er i stand til at definere og behandle centrale videnskabelige problemstillinger inden for feltet med udgangspunkt i de faglige kvalifikationer, der er opnået på 1., 2. og 3. semester.
  • og forståelse af centrale metodiske tilgange til at udforske den valgte virksomhed, organisation eller institution teoretisk og praktisk.
  • centrale problemstillinger inden for den valgte virksomhed, organisation eller institution og kan definere og gengive disse.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at kunne forholde sig analytisk og kritisk til problemstillinger inden for den valgte virksomhed, organisation eller institution.
  • at kunne skabe klarhed over og identificere centrale praksisnære og teoretiske problemstillinger af større eller mindre kompleksitet i relation til den valgte virksomhed, organisation eller institution.
  • på baggrund af videnskabelige analyser at kunne opstille forståelser og løsningsmodeller inden for den identificerede problemstilling.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at indgå i et professionelt samarbejde med eksterne parter i relation til en central problemstilling inden for revision.
  • teoretisk, metodisk og praktisk at analysere en problemstilling inden for en organisatorisk kontekst og anvende denne viden til at argumentere for og træffe velbegrundede videnskabelige og praktiske beslutninger i relation til problemstillingen individuelt og i teams.
  • at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling, læring og evnen til at indgå i et professionelt samarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedssamarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med makismalt tre studerende i hver gruppe. Den studerende kan også vælge at skrive projektet alene.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCooperation with Practice
ModulkodeKAREV202117
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
2-årig: Modulet udbydes om efteråret.
4-årig: Modulet udbydes om efteråret og foråret.
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Anden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet