Erhvervsret 2 og international selskabsret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem modulet vil den studerende på opnå viden, færdigheder og kompetencer til at diskutere og analysere centrale metoder, begreber, værktøjer og problemstillinger inden for videregående erhvervsret og international selskabsret.

Modulet vil præsentere den studerende for empiriske problemstillinger og international forskning inden for videregående erhvervsret og international selskabsret. Gennem konkrete problemstillinger inden for videregående erhvervsret og international selskabsret vil den studerende blive i stand til at redegøre for centrale materielle koncernretlige problemstillinger i international sammenhæng.

Den studerende vil tilegne sig praksisforankrede færdigheder i at rådgive om corporate governance i dansk og grænseoverskridende sammenhæng. Ydermere blive i stand til at analysere internationale koncernretlige problemstillinger og formulere løsningsmodeller i forhold hertil.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale teorier inden for fagområdet videregående erhvervsret og international selskabsret.
  • og indsigt i den selskabsretlige koncernstruktur på tværs af landegrænser, ret og pligt mellem koncernselskaber i forskellige lande, den grænseoverskridende koncern og EU-retten samt corporate govcernance-spørgsmål i danske og internationaler koncerner.
  • og er i stand til at identificere og reflektere over begreber og centrale metodiske tilgange inden for videregående erhvervsret og international selskabsret.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at redegøre for centrale materielle koncernretlige problemstillinger i international sammenhæng.
  • at rådgive om corporate governance i dansk og grænseoverskridende sammenhæng.
  • at analysere internationale koncernretlige problemstillinger og formulere løsningsmodeller i forhold hertil.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til koncerner, der er aktive i flere lande, både hvor moderselskaber er i Danmark, og hvor moderselskabet er i udlandet.
  • at kunne argumentere og reflektere på et videnskabeligt grundlag inden for videregående erhvervsret og international selskabsret.
  • at påtage sig et professionelt  ansvar for, at den rådgivning, der udøves respekterer, tager højde for samt integrerer de synsvinkler, som relevante interne og eksterne interessenter besidder.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErhvervsret 2 og international selskabsret
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med maksimalt tre studerende i hver gruppe. Den studerende kan også vælge at skrive projektet alene.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Law 2 and International Corporate Law
ModulkodeKAREV202115
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
2-årig: Modulet udbydes om efteråret.
4-årig: Modulet udbydes om efteråret og foråret.
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet