Rådgivning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende vil gennem modulet stifte teoretisk og praktisk kendskab med, hvad det vil sige at indgå som en professionel sparringspart i forhold til rådgivning omkring revisions-, skatterets-, erhvervsrets- og finansieringsmæssige problemstillinger. Herunder hvilke redskaber og metoder der anvendes inden for rådgivning.

Den studerende vil gennem modulet blive i stand til at identificere væsentlige kontrakter samt analysere relevante regnskabs- og skattemæssige problemstillinger samt applicere disse til en konkret problemstilling. Ydermere vil den studerende få indblik i praksisserne og de etiske og ansvarsmæssige aspekter bag det håndværk, der er fundamentet for at kunne rådgive professionelt og udvise kompetent klientpleje.

Gennem modulet vil den studerende få faglig og teoretisk sparring gennem vejledning og herigennem udvikle kompetencer til at kunne rådgive i praksis omkring revisions-, skatterets-, erhvervsrets- og finansieringsmæssige problemstillinger.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • teoretiske tilgange til og perspektiver på revisions-, skatterets-, erhvervsrets- og finansieringsmæssige problemstillinger.
  • metodiske tilgange, der er relevante at anvende i forhold til at undersøge revisions-, skatterets-, erhvervsrets- og finansieringsmæssige problemstillinger.
  • hvilken form for læringsstil, der understøtter en professionel rådgivning i forhold til skatteret-, erhvervsret- og finansieringsmæssige problemstillinger både individuelt og i gruppesammenhæng.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at udvælge relevante metoder og værktøjer, der kan skabe indsigt i samt løse revisions-, skatterets-, erhvervsrets- og finansieringsmæssige problemstillinger i samarbejde med eksterne parter.
  • kunne analysere en virksomheds unikke behov og problemstillinger i forhold til at yde faglig og professionel rådgivning.
  • kunne komme med selvstændige, gennemanalyserede og problemløsende skriftlige forslag til, hvordan revisions-, skatterets-, erhvervsrets- og finansieringsmæssige problemstillinger håndteres praktisk og teoretisk.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at rådgive - på egen hånd og i teams - en virksomhed om konkrete spørgsmål af revisions-, skatterets-, erhvervsrets- og finansieringsmæssige relevans.
  • at dokumentere - teoretisk og metodisk - hvilke interne processer og sagsgange, der har dannet grundlaget for den eksterne rådgivning, der præsenteres i det skriftlige produkt.
  • at understøtte at uforudsigelige, kontekstuelle hændelser inkluderes, analyseres og perspektiverer forståelsen af centrale revisions-, skatterets-, erhvervsrets- og finansieringsmæssige problemstillinger.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRådgivning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med maksimalt seks studerende i hver gruppe.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvisory
ModulkodeKAREV202110
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
2-årig: Modulet udbydes om efteråret.
4-årig: Modulet udbydes om foråret.
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet