Erhvervsret 1

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem modulet vil den studerende stifte teoretisk og empirisk bekendtskab med centrale aspekter inden for erhvervsret som; retskilder, juridisk metode, selskabsret, insolvensret og finansieringsret.

Modulet vil være funderet på international forskning inden for erhvervsret og understøtte, at den studerende bliver i stand til at identificere retlige problemstillinger. Gennem modulet vil konkrete og komplekse erhvervsretlige problemstillinger blive belyst, diskuteret og analyseret med afsæt i cases.

Den studerende vil gennem modulet blive i stand til at redegøre for EU-retslige og nationale retskilder og disses indbyrdes sammenhæng samt kunne anvende retskilderne korrekt inden for de særlige områder erhvervsret rummer.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • og kan redegøre for relevante retskilder inden for erhvervsret.
  • og indsigt i, hvordan selskabsretten, finansieringsretten samt insolvensretten skal forstås og anvendes.
  • hvordan centrale erhvervsretlige problemstillinger som selskabers stiftelser, omdannelse og ophør metodisk gribes an.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at redegøre for de EU-retlige og de nationale retskilder og disses indbyrdes sammenhæng.
  • at kunne anvende retskilderne metodisk korrekt inden for de særlige områder erhvervsret rummer.
  • at skabe klarhed og selvstændigt identificere centrale praksisnære og teoretiske problemstillinger af større eller mindre kompleksitet inden for erhvervsret.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at være i stand til - i en ukendt case - at identificere og analysere retlige problemstillinger selvstændigt.
  • at argumentere for erhvervsretlige metoder og fremkomme med begrundede forslag til løsning af en identificeret konflikt.
  • at demonstrere evne til at anvende de relevante faktiske oplysninger i forhold til en konkret erhvervsretlig problemstilling og sammenholde disse med de relevante retskilder.

Undervisningsform

For information se under § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErhvervsret 1
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Law 1
ModulkodeKAREV20211
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet