Kandidatspeciale

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en obligatorisk forudsætning, at alle øvrige moduler på uddannelsen er bestået forud for deltagelse i kandidatspecialet.

Studienævnet kan dispensere, hvis der foreligger usædvanlige forhold, og hvis Studienævnet samtidigt vurderer, at den studerende har de faglige forudsætninger for at kunne påbegynde kandidatspecialet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Afhandlingen skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • revisorhvervet og dets funktioner, således at det teoretiske grundlag for løsningen af revisors arbejdsopgaver beherskes, samt til rådgivning om juridiske og/eller økonomiske spørgsmål af betydning for virksomheder og myndigheder.

Færdigheder

Det er målet, at den studererende efter modulet har færdigheder i:

  • at identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til revisorhvervet og/eller andre økonomisk-juridiske rådgivningshverv på højt niveau. 

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at demonstrere helhedsopfattelse såvel som specialviden, således at han/hun ved løsning af problemer kan udnytte sit dybtgående kendskab til fagområdet og vise, at han/hun selvstændigt kan tilegne sig, producere og anvende ny viden og alene samt i samarbejde med andre kan behandle og løse tværgående problemstillinger.
  • at understøtte at uforudsigelige kontekstuelle hændelser inkluderes, analyseres og perspektivere forståelsen af centrale problemstillinger inden for økonomisk-juridiske problemstillinger inden for de afsatte rammer og ressourcer.
  • at reflektere over sammenhænge mellem valgte læringsstile.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKAREV20203
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet