Rådgivning 2

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Sætter den studerende i en simuleret rådgivningssituation med inddragelse af flere fagområder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet rådgivning have yderligere viden i forhold til Rådgivning 1, nu under Rådgivning 2 med inddragelse af skatteretten i relevant omfang, nemlig i form af viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.
 • have yderligere indsigt i forhold til Rådgivning 1, nu med inddragelse af skatteret:
  • en simuleret rådgivningssituation med inddragelse af flere fagområder fra studiets 1. og 2. semester                  - analysere i rapportform konsekvenserne for virksomheden, dennes handlemuligheder og alternativer, gruppens konkrete anbefalinger mv.
  • udarbejde tre rapporter for hvert af de to semestre: én rapport i hver af månederne september, oktober og november, samt igen i februar, marts og april.
  • inddrage fag, der undervises i på det pågældende semester, men således at de studerende også må være indstillet på selvstændigt at lede efter problemløsninger i litteraturen mv.                                                             - ved semesterets slutning forene de tre rapporter i en større samlet rapport.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder  i at:

 • være i stand til på egen hånd og i form af teamwork at rådgive en virksomhed om konkrete spørgsmål med erhvervsretlig, skatteretlig, regnskabsmæssig og/eller revisionsmæssig relevans.
 • kunne vurdere effekter af valgte læringsstile i forbindelse med at fremme individuelle og kollektive læreprocesser inden for rådgivning og økonomisk-juridiske problemstillinger.
 • kunne fremkomme med motiverede skriftlige forslag til relevante dispositioner hos virksomheden.
 • lede og styre processer inden for en erhvervsretlig, skatteretlig, regnskabsmæssig og/eller revisionsmæssig problemstilling fra idéfase til implementering af løsningsforslag.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til at:

 • Opnå interpersonelle kompetencer til at indgå i et professionelt samarbejde med eksterne parter i relation til en central problemstilling med erhvervsretlig, skatteretlig, regnskabsmæssig og/eller revisionsmæssig relevans og på den baggrund skabe rum for, at nye perspektiver kvalificerer de fremkomne løsningsforslag.
 • kunne analysere virksomhedens særlige problemer og behov, kunne fremkomme med motiverede skriftlige og mundtlige forslag til relevante dispositioner hos virksomheden og - på egen hånd og som led i et teamwork - kunne uddybe forslagene mundtligt over for virksomheden samt diskutere forslagene med virksomheden og dennes øvrige rådgivere på et højt fagligt niveau.
 • Opnå problemorienterede kompetencer i at understøtte at uforudsigelige kontekstuelle hændelser inkluderes, analyseres og perspektiverer forståelsen af centrale problemstillinger med erhvervsretlig, skatteretlig, regnskabsmæssig og/eller revisionsmæssig relevans på selvstændig og kreativ vis.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRådgivning 2
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvising 2
ModulkodeKAREV20202
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet