Rådgivning 1

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Sætter den studerende i en simuleret rådgivningssituation med inddragelse af flere fagområder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • skabe klarhed og selvstændigt identificere centrale praksisnære og teoretiske problemstillinger af større eller mindre kompleksitet inden for fagområdet rådgivning.
 • have yderligere indsigt i:
  • en simuleret rådgivningssituation med inddragelse af flere fagområder fra studiets 1. og 2. semester.   
  • analysere i rapportform konsekvenserne for virksomheden, dennes handlemuligheder og alternativer, gruppens konkrete anbefalinger mv. 
  • udarbejde tre rapporter for hvert af de to semestre: én rapport i hver af månederne september, oktober og november, samt igen i februar, marts og april. 
  • inddrage fag, der undervises i på det pågældende semester, men således at de studerende også må være indstillet på selvstændigt at lede efter problemløsninger i litteraturen mv.
  • ved semesterets slutning forene de tre rapporter i en større samlet rapport.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • være i stand til på egen hånd at vælge og anvende relevante metoder og værktøjer til at generere viden om en problemstillingen inden for erhvervsretlig, skatteretlig, regnskabsmæssig og/eller revisionsmæssig relevans i samarbejde med eksterne parter.
 • kunne analysere virksomhedens særlige problemer og behov.
 • kunne fremkomme med motiverede skriftlige forslag til relevante dispositioner hos virksomheden.
 • på egen hånd og som led i et teamwork kunne uddybe forslagene mundtligt over for virksomheden samt diskutere forslagene på et højt fagligt niveau med virksomheden og dennes eventuelle øvrige rådgivere.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne - på egen hånd og i form af teamwork - rådgive en virksomhed om konkrete spørgsmål med erhvervsretlig, regnskabsmæssig og/eller revisionsmæssig relevans
 • kunne analysere virksomhedens særlige problemer og behov
 • kunne fremkomme med motiverede skriftlige og mundtlige forslag til relevante dispositioner hos virksomheden og - på egen hånd og som led i et teamwork - kunne uddybe forslagene mundtligt over for virksomheden samt diskutere forslagene med virksomheden og dennes øvrige rådgivere på et højt fagligt niveau.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRådgivning 1
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvising 1
ModulkodeKAREV20201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet