Rågivning 2

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Sætter den studerende i en simuleret rådgivningssituation med inddragelse af flere fagområder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet rådgivning have yderligere viden i forhold til Rådgivning 1, nu under Rådgivning 2 med inddragelse af skatteretten i relevant omfang, nemlig i form af viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.

 • have yderligere indsigt i forhold til Rådgivning 1, nu med inddragelse af skatteret:

  - en simuleret rådgivningssituation med inddragelse af flere fagområder fra studiets 1. og 2. semester      - analysere i rapportform konsekvenserne for virksomheden, dennes handlemuligheder og alternativer, gruppens konkrete anbefalinger mv.
  - udarbejde tre rapporter for hvert af de to semestre: én rapport i hver af månederne september, oktober og november, samt igen i februar, marts og april.
  - inddrage fag, der undervises i på det pågældende semester, men således at de studerende også må være indstillet på selvstændigt at lede efter problemløsninger i litteraturen mv.                       - ved semesterets slutning forene de tre rapporter i en større samlet rapport.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder  i at:

 • være i stand til på egen hånd og i form af teamwork at rådgive en virksomhed om konkrete spørgsmål med erhvervsretlig, skatteretlig, regnskabsmæssig og/eller revisionsmæssig relevans.

 • kunne analysere virksomhedens særlige problemer og behov.

 • kunne fremkomme med motiverede skriftlige forslag til relevante dispositioner hos virksomheden.

 • på egen hånd og som led i et teamwork kunne uddybe forslagene mundtligt over for virksomheden samt dis- kutere forslagene på et højt fagligt niveau med virksomheden og dennes eventuelle øvrige rådgivere.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til at:

• på et avanceret niveau - på egen hånd og i form af teamwork - kunne rådgive en virksomhed om konkrete spørgsmål med erhvervsretlig, (nu også) skatteretlig, regnskabsmæssig og/eller revisionsmæssig relevans, kunne analysere virksomhedens særlige problemer og behov, kunne fremkomme med motiverede skriftlige og mundtlige forslag til relevante dispositioner hos virksomheden og - på egen hånd og som led i et teamwork - kunne uddybe forslagene mundtligt over for virksomheden samt diskutere forslagene med virksomheden og dennes øvrige rådgivere på et højt fagligt niveau.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRågivning 2
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvice 2
ModulkodeKAREV20188
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet