Revision 2

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Ekstern rapportering som videnskabelig disciplin, årsregnskabslovens reguleringsstrategi, international regnskabsregulering via EU, IASB og FASB, alternativer til revision, herunder review og udvidet gennemgang, trans- aktionsbaseret historisk kostprismodels teoretiske grundlag og sammenhæng mellem overskud og nettopenge- strømme, præstations- og formueorienterede tilgangsvinkler, definition på aktiver og regelsættet for indregning og måling af immaterielle, materielle og finansielle aktiver, definition på forpligtelser og regelsættet for indregning og måling af forskellige former for forpligtelser, definition på indtægter, omsætning og omkostninger samt anvendelse af indtægtsmetoder og forskellige former for omkostningsklassifikation samt de lovgivningsmæssige krav til ledel- sesberetning og supplerende beretning.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet revision have yderligere viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.
 • Have yderligere indsigt i:
  • Revisionens teoretiske grundlag og dets grundbegreber, principper og metoder
  • Konkrete tilgange og revisionsstandarder i forhold til revisionsplanlægning, væsentlighed og risiko, revisionsbeviser og dokumentation samt revisionsmetoder og – beviser
  • Kvalitetsstyring og kontrol
  • IT-sikkerhed og revision af IT
  • Revision af køb, salg, lager, lønninger m.v.
  • Intern kontrol og intern revision
  • Revision og årsregnskaber
  • Offentlig revision
  • Corporate governance
  • Gældende regulering i relation til revisors erklæringer, ansvar og etik
  • Revisors rolle og revision i såvel den private som den offentlige sektor, herunder revisors lovfæstede rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne redegøre for den relevante regulering i relation til Revision 2.
 • kunne redegøre for og kombinere revisionsmæssige begreber, principper og metoder i relation til konkrete revisionsproblemstillinger inden for Revision 2.
 • kunne forklare, anvende og problematisere teorier om revisors rolle og revision.
 • kunne løse og reflektere over konkrete revisionsopgaver ved hjælp af fagets teori.
 • kunne foretage analyser og kritiske vurderinger af revisionsmæssige problemstillinger.
 • kunne forklare, konkretisere og anvende den for faget relevante regulering.
 • kunne kombinere revisionsmæssige begreber, principper og metoder i overensstemmelse med fagets logik.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • på et avanceret niveau kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til revisionens funktion, grundlag og indhold samt det rele- vante lovgrundlag for og de relevante standarder for udførelse af revision, ligesom kandidaten skal besidde indgående kendskab til revisionsmæssige problemstillinger samt præsentation af relevant konklusion i for- hold til udførte revisionsopgaver, og forstå og rådgive om muligheden for samt fordele og ulemper ved alternativer til revision i form af review, udvidet gennemgang og undladelse af revision, review, udvidet gennemgang mv.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRevision 2
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAuditing 2
ModulkodeKAREV20186
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet