Virksomhedsanalyse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Viden – kandidaten skal:

 • inden for fagområdet virksomhedsforståelse have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.
 • have dybtgående indsigt i mindst to af følgende områder efter kandidatens eget valg, og hvor der er taget udgangspunkt i en konkret, eksisterende virksomhed:
  • virksomhedens økonomiske udfordringer,
  • virksomheden og den internationale omverden,
  • virksomhedens ledelse og ejer(e),
  • økonomiske styringsværktøjer,
  • virksomhedens finansieringsmuligheder samt o optagelse til handel og notering på et reguleret marked (’børsnotering’) (den valgte virksomhed skal være unoteret).

Færdigheder

Færdigheder - kandidaten skal:

 • kunne analysere en konkret virksomhed ud fra mindst to af følgende problematikker: økonomiske udfordringer, internationale relationer, ledelses- og ejerforhold, økonomiske styringsværktøjet, finansieringsmuligheder samt muligheder for optagelse til handel og notering på et reguleret marked (’børsnotering’).

Kompetencer

Kompetencer - kandidaten skal:

 • ved en konkret rapportering om en bestemt virksomhed demonstrere at kunne opfylde kravene til en akademisk rapport, herunder analytiske, sproglige og grammatiske krav.
 • kunne definere, hvad en akademisk rapport er.
 • i et særskilt metodeafsnit redegøre for valg af metodik og metodemodeller.
 • redegøre for tilgængelige og valgte kilder, herunder om kandidatens konkrete kildevalg er det efter omstændighederne optimale, herunder med fornødne henvisninger til fx lov, bekendtgørelse, cirkulære, SKATstyresignal, faglitteratur mv., alt således at kildevalget er objekt efterprøveligt for andre med tilsvarende akademisk baggrund.
 • kunne redegøre for, hvordan en adækvat problemformulering udarbejdes og anvendes i sammenhæng med problemformuleret læring.
 • da formålet med HD-suppleringsfagene er at supplere den studerendes specialiserede HD-mæssige baggrund med færdigheder og kundskaber på et mere generelt bachelorniveau, skal kandidaten gennem nærværende fag demonstrere at have knyttet forbindelsen mellem HD-niveauet og bachelorniveauet og således i sammenhæng med de øvrige fag på uddannelsen have demonstreret en faglig progression fra HD- til bachelorniveau, og sluttelig gennem den øvrige uddannelse til kandidatniveauet.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedsanalyse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHow To Analyze The Undertaking
ModulkodeKAREV201837
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet