E-valgfag – Ledelsens, ejernes og revisors erstatningsansvar

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet erstatningsansvar i selskabsforhold have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.
 • have indsigt i:
  • Ansvaret og retsgrundlaget
  • Ansvaret og fokuspunkterne i det daglige arbejde
  • Ejernes (med)hæftelse – moderselskab, hovedaktionær
  • Forsikringsafdækning af ledelses- og revisoransvaret
  • Cases fra praksis samt
  • Forebyggelse af ledelses-, ejer- og revisoransvar

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne medvirke til at forebygge og bedømme situationer, hvor et selskabs eller anden form for juridisk persons bestyrelse, direktion, ejer(e) og/eller revisorer ifalder et civilretligt erstatningsansvar, enten over for selskabets konkursbo eller over for tredjemand.
 • kunne analysere konkrete selskabserstatningsretlige problemstillinger og at formulere løsningsmodeller i forhold til disse problemstillinger.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til forebyggelse og bedømmelse af situationer, hvor et selskabs eller anden form for juridisk persons bestyrelse, direktion, ejer(e) og/eller revisorer kan pådrage sig et civilretligt erstatningsansvar, enten over for selskabets konkursbo eller over for tredjemand. Kandidaten skal herved kunne inddrage, analysere, bedømme, redegøre for og rådgive om ansvaret og retsgrundlaget herfor, ansvarets tråde til fokuspunkterne i ledelsens og revisionens løbende arbejde, eventuel hæftelse hhv. eventuelt erstatnings- ansvar hos selskabets moderselskab eller hovedaktionær samt mulighederne for forsikringsafdækning af le- delses- og revisoransvaret, alt under inddragelse af illustrative cases fra praksis. De nævnte spørgsmål skal kunne anskues fra både selskabs- og skattemyndigheders, virksomheders, medkontrahenters, kreditorers og rådgiveres synsvinkel.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-valgfag – Ledelsens, ejernes og revisors erstatningsansvar
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelE-electives - Liability of Management, Owners and Auditors
ModulkodeKAREV201832
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet