E-valgfag – Kapitalmarkedets virksomheder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet kapitalmarkedsretlige virksomheder have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.
 • have indsigt i:
  • kapitalmarkedets virksomheder og lov om kapitalmarkeder, KML                                                     
  • KML-begreber og KML-definitioner
  • prospekter
  • repræsentanter ved obligationsudstedelse                     
  • oplysningsforpligtelser
  • ligebehandling af aktionærer
  • storaktionærmeddelelser
  • overtagelsestilbud
  • kvalificerede ejerandele
  • regulerede markeder
  • multilaterale handelsfaciliteter og organiserede handelsfaciliteter                                                              
  • vækstmarkeder for SMV’er
  • fælles regler for markedspladser
  • fondsmæglerselskaber
  • udbydere af dataindberetningstjenester
  • netting, finansiel sikkerhedsstillelse og slutafregning
  • værdipapircentraler
  • tilsyn med KML-virksomheder
  • tavshedspligt og offentliggørelse
  • partsstatus
  • klage og domstolsprøvelse
  • digital kommunikation og afgifter
  • markedsmisbrug i form af insiderhandel, markedsmanipulation mv. o straf, tvangsbøde og erstatningspligt

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne identificere og præcist forstå de KML-mæssige problemstillinger, som opgaven rummer.
 • beherske fagtermer og det kapitalmarkedsretlige begrebsapparat inden for KML med stor sikkerhed.
 • kunne inddrage og prioritere de relevante KML-retskilder.
 • demonstrere evnen til at anvende disse på konkrete KML-problemstillinger ved på en overbevisende måde at argumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige.
 • undlade diskussion af irrelevante oplysninger, retskilder mv.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til KML-retlige problemstillinger, som kandidaten skal kunne anskue både fra lovgivningsmagtens, tilsynsmyndighedens, KML-virksomhedens og brugernes synsvinkler
 • kandidaten skal herunder kunne identificere og forstå de KML-retlige problemstillinger, beherske fagtermer og det KML-retlige begrebsapparat, Inddrage og prioritere de relevante KML-retlige retskilder og metoder, demonstrere evnen til at anvende disse på konkrete problemstillinger ved på en overbevisende måde at ar- gumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige, og herved undlade diskussion af irrelevante oplysninger, retskilder mv.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-valgfag – Kapitalmarkedets virksomheder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelE-elective - Capital Markets Companies
ModulkodeKAREV201829
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet