E-valgfag – Finansielle virksomheder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet finansielle virksomheder have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.
 • have indsigt i:
  • finansielle virksomheder og lov om finansiel virksomhed, FIL o tilladelse til drift af en finansiel virksomhed
  • forbrugerbeskyttelse
  • ejerforhold i finansielle virksomheder                          
  • selskabsretlige specialkrav og ledelsesforskrifter
  • kapital og solvens
  • ekstern rapportering, årsrapport, revision, overskud og skat
  • hvidvaskregler i EU og Danmark
  • forsikringsselskaber, SIFI-banker, investeringsrådgivere og datacentraler o firmapension, eksportkredit og skibsfinansiering
  • indgreb i eller ophør af den finansielle virksomhed
  • Finanstilsynet og den finansielle virksomhed.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne identificere og præcist forstå de FIL-relaterede problemstillinger, som opgaven rummer.
 • beherske fagtermer og det finansretlige begrebsapparat inden for FIL med stor sikkerhed.
 • kunne inddrage og prioritere de relevante FIL-retskilder.
 • demonstrere evnen til at anvende disse på konkrete FIL-problemstillinger ved på en overbevisende måde at argumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige.
 • undlade diskussion af irrelevante oplysninger, retskilder mv.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til FIL-retlige problemstillinger, som kandidaten skal kunne anskue både fra lovgivningsmagtens, tilsynsmyndighedens, FIL-virksomhedens og brugernes synsvinkler
 • redegøre for FIL ud fra aspekterne
  • FIL og dens systematik
  • tilladelse, koncession mv.
  • forbrugerbeskyttelse, MiFID, hvidvask mv.
  • ejerforhold og ejertilladelse
  • ledelsesregler og selskabsregler
  • kapital og solvens
  • intern compliance
  • ekstern rapportering
  • indgreb, ophør, fratagelse af licens mv.
  • Finanstilsynet og FIL-virksomhedens rapportering til og kommunikation med tilsynet
  • kandidaten skal herunder kunne identificere og forstå de FIL-retlige problemstillinger, beherske fagtermer og det FIL-retlige begrebsapparat, inddrage og prioritere de relevante FIL-retlige retskilder og metoder, demonstrere evnen til at anvende disse på konkrete problemstillinger ved på en overbevisende måde at argumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige, og her- ved undlade diskussion af irrelevante oplysninger, retskilder mv.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-valgfag – Finansielle virksomheder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelE-electives - Financial Companies
ModulkodeKAREV201828
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet