E-valgfag – IFRS SME

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for faget IFRS SME have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fag.
 • have indsigt i:
  • mere komplekse regnskabsmæssige forhold,
  • herunder særligt et kendskab til finansiel rapportering efter IFRS (International Financial Reporting Standards),
  • og herunder i særlig grad IFRS for SME,
  • idet IFRS er de internationale regnskabsstandarder, der udgives af IASB, og som følges i mere end 120 lande,
  • og hvor det siden 2005 har været et krav for danske børsnoterede virksomheder at aflægge årsregnskab efter IFRS, ligesom IFRS generelt er et referencepunkt for en række øvrige virksomheder.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne bedømme og medvirke til indregning og måling efter IFRS af
  • aktiver,
  • passiver,
  • indtægter og omkostninger
 • kunne reflektere over udvalgte IFRS problemstillinger, herunder med relation til investeringer, skatter, leasing og omsætning.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til aktiver i balancen efter IFRS SME, såsom
  • likvide beholdninger

  • varelager,

  • materielle anlægsaktiver

  • og immaterielle anlægsaktiver

 • redegøre for og identificere passiver i balancen ud fra IFRS SME, såsom

  • kortfristede gældsposter,
  • langfristede gældsposter og egenkapital
 • reflektere over udvalgte IFRS-problemstillinger samt

 • beskrive udviklingen i regnskabsstandarder og regnskabskvalitet efter overgangen til IFRS.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-valgfag – IFRS SME
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelE-electives - IFRS SME
ModulkodeKAREV201822
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet