E-valgfag – IT-ledelse - Styring og kontrol af it anvendelsen

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet IT-ledelse have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.
 • have indsigt i:
  • God it-skik, herunder it-strategi og –ledelse samt it risikostyring
  • Selskabslovens regler om risikostyring og interne kontroller, samt tilknyttet praksis
  • It-sikkerhed i den mellemstore virksomhed samt
  • Bogføringslovens krav til it anvendelsen, herunder systembeskrivelse

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • vælge den eller de model(ler), der løser det stillede problem.
 • begrunde valget, herunder eventuelt begrunde fravalget af alternative løsningsmetoder.
 • redegøre for kravene til at gennemføre den eller de valgte model(ler).
 • redegøre for konsekvenserne af den eller de valgte model(ler).
 • redegøre for den valgte models praktiske gennemførelse.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til løsning af opgaver inden for et selskabsretligt eller it-mæssigt område, idet løsningen skal omfatte valg af den eller de model(ler), der løser det stillede problemet, begrundelse for valget, herunder i givet fald for fravalget af alternative løsningsmetoder, redegørelse for kravene til at gennemføre den eller de valgte model(ler), redegørelse for konsekvenserne af den eller de valgte model(ler) og redegørelse for den valgte models praktiske gennemførelse. Disse færdigheder skal den studerende demonstrere inden for selskabsretten, god it-skik og relevante it-referencerammer.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-valgfag – IT-ledelse - styring og kontrol af it anvendelsen
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelE-elective - IT Management - Control and Control of IT Application
ModulkodeKAREV201819
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet