Skatteret 2

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dybere gennemgang af skatteprocessen, direkte skatter, herunder indkomstskatteret, samt indirekte skatter, herunder merværdiafgift og grønne afgifter.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet skatteret have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationaleforskning inden for et fagområde.

 • have indsigt i:

 • Skatteadministrationens opbygning og opgaver

 • Den skatteretlige retskildelære

 • Det skatteretlige indkomstbegreb, herunder de forskellige indkomstkategorier o Det skatteretlige omkostningsbegreb, herunder afskrivninger

 • Kapitalgevinster og –afhændelsestab

 • Rette indkomstmodtager

 • Familiebeskatning

 • Subjektiv skattepligt for personer og selskaber

 • Selskabsbeskatning, herunder koncernbeskatning

 • Skatternes beregning og opkrævning

 • Merværdiafgiftsreglerne og udvalgte dele af afgiftsretten

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne identificere og præcist forstå de skatte- og afgiftsretlige problemstillinger, som opgaven rummer.

 • beherske fagtermer og det skatteretlige begrebsapparat med stor sikkerhed.

 • kunne inddrage og prioritere de relevante skatteretlige retskilder og metoder.

 • demonstrere evnen til at anvende disse på konkrete problemstillinger ved på en overbevisende måde at argumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige.

 • undlade diskussion af irrelevante oplysninger, retskilder mv.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • på et avanceret niveau kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til komplicerede skatte- og afgiftsretlige problemstillinger, som kandidaten skal kunne anskue både fra lovgivningsmagtens, skattemyndighedens, skatterådgiverens og skatteyderens synsvinkel, og herunder identificere og præcist forstå de skatte- og afgiftsretlige problemstil- linger, som opgaven rummer.

 • kunne beherske fagtermer og det skatteretlige begrebsapparat med stor sikkerhed, inddrage og prioritere de relevante skatteretlige retskilder og metoder, demonstrere evnen til at anvende disse på konkrete problem- stillinger ved på en overbevisende måde at argumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige og endelig undlade diskussion af irrelevante oplysninger, retskilder mv.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkatteret 2
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTax law 2
ModulkodeKAREV20179
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet