Rådgivning 2, PBL

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Sætter den studerende i en simuleret rådgivningssituation med inddragelse af flere fagområder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet rådgivning have yderligere viden i forhold til Rådgivning 1, nu under Rådgivning 2 med inddragelse af skatteretten i relevant omfang, nemlig i form af viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.

 • have yderligere indsigt i forhold til Rådgivning 1, nu med inddragelse af skatteret:

  • En simuleret rådgivningssituation med inddragelse af flere fagområder fra studiets 1. og 2. semester.

  • Analysere i rapportform konsekvenserne for virksomheden, dennes handlemuligheder og alternativer, gruppens konkrete anbefalinger mv.

  • Udarbejde tre rapporter for hvert af de to semestre: én rapport i hver af månederne september, oktober og november, samt igen i februar, marts og april.

  • Inddrage fag, der undervises i på det pågældende semester, men således at de studerende også må være indstillet på selvstændigt at lede efter problemløsninger i litteraturen mv.

  • Ved semesterets slutning forene de tre rapporter i en større, samlet rapport.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • være i stand til på egen hånd og i form af teamwork at rådgive en virksomhed om konkrete spørgsmål med erhvervsretlig, skatteretlig, regnskabsmæssig og/eller revisionsmæssig relevans.

 • kunne analysere virksomhedens særlige problemer og behov.

 • kunne fremkomme med motiverede skriftlige forslag til relevante dispositioner hos virksomheden.

 • på egen hånd og som led i et teamwork kunne uddybe forslagene mundtligt over for virksomheden samt diskutere forslagene på et højt fagligt niveau med virksomheden og dennes eventuelle øvrige rådgivere.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • på et avanceret niveau - på egen hånd og i form af teamwork - kunne rådgive en virksomhed om konkrete spørgsmål med erhvervsretlig, (nu også) skatteretlig, regnskabsmæssig og/eller revisionsmæssig relevans, kunne analysere virksomhedens særlige problemer og behov, kunne fremkomme med motiverede skriftlige og mundtlige forslag til relevante dispositioner hos virksomheden og - på egen hånd og som led i et team- work - kunne uddybe forslagene mundtligt over for virksomheden samt diskutere forslagene med virksom- heden og dennes øvrige rådgivere på et højt fagligt niveau.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRågivning 2, PBL
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvice 2, PBL
ModulkodeKAREV20178
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet