Ekstern rapportering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Ekstern rapportering som videnskabelig disciplin, årsregnskabslovens reguleringsstrategi, international regnskabsregulering via EU, IASB og FASB, transaktionsbaseret historisk kostprismodels teoretiske grundlag og sammenhæng mellem overskud og nettopengestrømme, præstations- og formueorienterede tilgangsvinkler, definition på aktiver og regelsættet for indregning og måling af immaterielle, materielle og finansielle aktiver, definition på forpligtelser og regelsættet for indregning og måling af forskellige former for forpligtelser, definition på indtægter, omsætning og omkostninger samt anvendelse af indtægtsmetoder og forskellige former for omkostningsklassifikati- on samt de lovgivningsmæssige krav til ledelsesberetning og supplerende beretning.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet ekstern rapportering have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for fagområdet.

 • have indsigt i:

  • Ekstern rapportering som samfundsaktivitet og de samfundsøkonomiske konsekvenser den eksterne rapportering medfører.

  • Ekstern rapportering som videnskabelig disciplin, herunder verifikation af regnskabsteorier, normative og deskriptive regnskabsteorier mv.

  • Fordele og ulemper ved årsregnskabslovens tredelte reguleringsstrategi.

  • Den internationale regnskabsregulering via EU, IASB og FASB.

  • Den transaktionsbaserede historiske kostprismodels teoretiske grundlag og den principielle sammenhæng mellem overskud og nettopengestrømme.

  • Forskellen mellem præstations- og formueorienterede paradigmer.

  • Begrebsrammens funktion og indholdet af dens 5 niveauer.

  • Definition på aktiver og regelsættet for indregning og måling af immaterielle, materielle og finansielle aktiver.

  • Definition på forpligtelser og regelsættet for indregning og måling af forskellige former for forpligtelser.

  • Definition på indtægter, omsætning og omkostninger samt anvendelse af indtægtsmetoder og forskellige former for omkostningsklassifikation.

  • De lovgivningsmæssige krav til ledelsesberetning og supplerende beretning.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne redegøre for nationale og internationale reguleringsorganer og –former.

 • kunne redegøre for og analysere begrebsrammens opbygning og indhold.

 • demonstrere tilstrækkelig overblik over lovgivning og standarder til at kunne udpege relevante bestemmelser til forskellige problemstillinger i praksis.

 • demonstrere evne til at anvende konkrete bestemmelser til løsning af praktiske problemer.

 • reformulere offentliggjorte årsregnskaber til analysebrug og beregne relevante nøgletal.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til internationale regnskabsstandarder for indregning og måling af centrale poster i årsrapporten, til en sammenligning af disse standarder med en rent dansk regulering, til teorielementerne bagved årsrapporten, dennes baggrund og dens regulering samt til begrebsrammerne for og forudsætninger ved aflæggelsen af årsrapporten og revision af denne.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEkstern rapportering
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExternal reporting
ModulkodeKAREV20175
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet