E-valgfag – Bedre kontrakter

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet kontrakter have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.

 • have indsigt i:

  • Nogle vigtige spørgsmål – fælles for alle kontrakter

  • Parterne

  • Kravene til ydelsen

  • Forudsætninger, betingelser og forbehold

  • Garantier og oplysninger

  • Særlige bestemmelser i kontrakten – ’miscellaneous’

  • Undladelsespligter

  • Pengene – vederlag, betaling, rente

  • Sikring via samtidighed, sikkerhed, garanti mv.

  • Misligholdelse

  • Kontraktens ophør

  • Lovvalg – tilknytning til flere lande

  • Værneting – hvilket lands domstole? Hvad kan der skrives?

  • Voldgift samt

  • Afsluttende kontraktbestemmelser

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne udfærdige, bedømme og forhandle både simple og komplekse danske og internationale kontrakter.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til bedømmelse af, forhandling om og udfærdigelse af danske og internationale kontrakter, herunder med inddragelse af spørgsmål om identifikation og definition af parterne, kravene til parternes ydelse, betingelser og forbehold, garantier og oplysninger, særlige kontraktbestemmelser, parter- nes undladelsespligter, vederlag, betaling og rente, sikring via samtidighed, sikkerhed og garanti mv., mislig- holdelse, ophør, internationalt lovvalg, dansk og internationalt værneting samt dansk og international vold- gift.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-valgfag – Bedre kontrakter
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelE-electives - Better contracts
ModulkodeKAREV201735
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet