E-valgfag – IT-ledelse - styring og kontrol af it anvendelsen

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet IT-ledelse have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.

 • have indsigt i:

  • God it-skik, herunder it-strategi og –ledelse samt it risikostyring

  • Selskabslovens regler om risikostyring og interne kontroller, samt tilknyttet praksis

  • It-sikkerhed i den mellemstore virksomhed samt

  • Bogføringslovens krav til it anvendelsen, herunder systembeskrivelse

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • vælge den eller de model(ler), der løser det stillede problem.

 • begrunde valget, herunder eventuelt begrunde fravalget af alternative løsningsmetoder.

 • redegøre for kravene til at gennemføre den eller de valgte model(ler).

 • redegøre for konsekvenserne af den eller de valgte model(ler).

 • redegøre for den valgte models praktiske gennemførelse.

Kompetencer

 Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til løsning af opgaver inden for et selskabsretligt eller it-mæssigt område, idet løs- ningen skal omfatte valg af den eller de model(ler), der løser det stillede problemet, begrundelse for valget, herunder i givet fald for fravalget af alternative løsningsmetoder, redegørelse for kravene til at gennemføre den eller de valgte model(ler), redegørelse for konsekvenserne af den eller de valgte model(ler) og redegø- relse for den valgte models praktiske gennemførelse. Disse færdigheder skal den studerende demonstrere inden for selskabsretten, god it-skik og relevante it-referencerammer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-valgfag – IT-ledelse - styring og kontrol af it anvendelsen
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelE-elective - IT management - control and control of IT application
ModulkodeKAREV201733
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet