Revision 1

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Det teoretiske grundlag for udførelse af revision, revisionsstandarder, revisionsplanlægning, væsentlig- hed og risiko, revisionsbeviser og dokumentation, revisionsmetoder, kvalitetsstyring og kontrol, Intern kontrol og intern revision, offentlig revision, regulering af revisors erklæringer, ansvar og etik, revisors rolle og revision i såvel den private som den offentlige sektor, herunder revisors lovfæstede rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet revision have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.

 • have indsigt i:

  • Revisionens teoretiske grundlag og dets grundbegreber, principper og metoder

  • Konkrete tilgange og revisionsstandarder i forhold til revisionsplanlægning, væsentlighed og risiko, revisionsbeviser og dokumentation samt revisionsmetoder og – beviser

  • Kvalitetsstyring og kontrol

  • IT-sikkerhed og revision af IT

  • Revision af køb, salg, lager, lønninger m.v.

  • Intern kontrol og intern revision

  • Revision og årsregnskaber

  • Offentlig revision

  • Corporate governance

  • Gældende regulering i relation til revisors erklæringer, ansvar og etik

  • Revisors rolle og revision i såvel den private som den offentlige sektor, herunder revisors lovfæstede

  • rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne redegøre for den relevante regulering i relation til Revision 1.

 • kunne redegøre for og kombinere revisionsmæssige begreber, principper og metoder i relation til konkrete revisionsproblemstillinger indenfor Revision 1.

 • kunne forklare, anvende og problematisere teorier om revisors rolle og revision.

 • kunne løse og reflektere over konkrete revisionsopgaver ved hjælp af fagets teori.

 • kunne foretage analyser og kritiske vurderinger af revisionsmæssige problemstillinger.

 • kunne forklare, konkretisere og anvende den for faget relevante regulering.

 • kunne kombinere revisionsmæssige begreber, principper og metoder i overensstemmelse med fagets logik.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til internationale regnskabsstandarder for indregning og måling af centrale poster i årsrapporten, og kunne sammenligne disse standarder med en rent dansk regulering, forklare teorielemen- terne bagved årsregnskabet samt dettes baggrund og dets regulering, kunne redegøre for begrebsrammerne for samt forudsætningerne ved aflæggelsen af årsrapporten og ved revision af denne, forklare revisionens funktion, grundlag og indhold, redegøre for det relevante lovgrundlag og de relevante standarder for udfø- relse af revision, demonstrere indgående kendskab til revisionsmæssige problemstillinger samt til præsenta- tionen af relevante konklusioner i forhold til udførte revisionsopgaver.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRevision 1
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRevision 1
ModulkodeKAREV20173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet