E-valgfag – Kapitalmarkedets virksomheder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet kapitalmarkedsretlige virksomheder have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.

 • have indsigt i:

  • kapitalmarkedets virksomheder og lov om kapitalmarkeder, KML

  • KML-begreber og KML-definitioner

  • prospekter

  • repræsentanter ved obligationsudstedelse

  • oplysningsforpligtelser

  • ligebehandling af aktionærer

  • storaktionærmeddelelser

  • overtagelsestilbud

  • kvalificerede ejerandele

  • regulerede markeder

  • multilaterale handelsfaciliteter og organiserede handelsfaciliteter

  • vækstmarkeder for SMV’er

  • fælles regler for markedspladser

  • fondsmæglerselskaber

  • udbydere af dataindberetningstjenester

  • netting, finansiel sikkerhedsstillelse og slutafregning

  • værdipapircentraler

  • tilsyn med KML-virksomheder

  • tavshedspligt og offentliggørelse

  • partsstatus

  • klage og domstolsprøvelse

  • digital kommunikation og afgifter

  • markedsmisbrug i form af insiderhandel, markedsmanipulation mv.

  • straf, tvangsbøde og erstatningspligt

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne identificere og præcist forstå de KML-mæssige problemstillinger, som opgaven rummer.

 • beherske fagtermer og det kapitalmarkedsretlige begrebsapparat inden for KML med stor sikkerhed.

 • kunne inddrage og prioritere de relevante KML-retskilder.

 • demonstrere evnen til at anvende disse på konkrete KML-problemstillinger ved på en overbevisende måde at argumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige.

 • undlade diskussion af irrelevante oplysninger, retskilder mv.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til KML-retlige problemstillinger, som kandidaten skal kunne anskue både fra lovgivningsmagtens, tilsynsmyndighedens, KML-virksomhedens og brugernes synsvinkler

 • kandidaten skal herunder kunne identificere og forstå de KML-retlige problemstillinger, beherske fagtermer og det KML-retlige begrebsapparat, Inddrage og prioritere de relevante KML-retlige retskilder og metoder, demonstrere evnen til at anvende disse på konkrete problemstillinger ved på en overbevisende måde at ar- gumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige, og herved undlade diskussion af irrelevante oplysninger, retskilder mv.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-valgfag – Kapitalmarkedets virksomheder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelE-elective - Capital markets companies
ModulkodeKAREV201729
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet