E-valgfag – Finansielle virksomheder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet finansielle virksomheder have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.

 • have indsigt i:

  • finansielle virksomheder og lov om finansiel virksomhed, FIL

  • tilladelse til drift af en finansiel virksomhed

  • forbrugerbeskyttelse

  • ejerforhold i finansielle virksomheder

  • selskabsretlige specialkrav og ledelsesforskrifter

  • kapital og solvens

  • ekstern rapportering, årsrapport, revision, overskud og skat

  • hvidvaskregler i EU og Danmark

  • forsikringsselskaber, SIFI-banker, investeringsrådgivere og datacentraler

  • firmapension, eksportkredit og skibsfinansiering

  • indgreb i eller ophør af den finansielle virksomhed

  • Finanstilsynet og den finansielle virksomhed.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne identificere og præcist forstå de FIL-mæssige problemstillinger, som opgaven rummer.

 • beherske fagtermer og det finansretlige begrebsapparat inden for FIL med stor sikkerhed.

 • kunne inddrage og prioritere de relevante FIL-retskilder.

 • demonstrere evnen til at anvende disse på konkrete FIL-problemstillinger ved på en overbevisende måde at argumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige.

 • undlade diskussion af irrelevante oplysninger, retskilder mv.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til FIL-retlige problemstillinger, som kandidaten skal kunne anskue både fra lovgivningsmagtens, tilsynsmyndighedens, FIL-virksomhedens og brugernes synsvinkler

 • redegøre for FIL ud fra aspekterne o FIL og dens systematik

  • tilladelse, koncession mv.

  • forbrugerbeskyttelse, MiFID, hvidvask mv.

  • ejerforhold og ejertilladelse

  • ledelsesregler og selskabsregler

  • kapital og solvens

  • intern compliance

  • ekstern rapportering

  • indgreb, ophør, fratagelse af licens mv.

  • Finanstilsynet og FIL-virksomhedens rapportering til og kommunikation med tilsynet

  • kandidaten skal herunder kunne identificere og forstå de FIL-retlige problemstillinger, beherske fagtermer og det FIL-retlige begrebsapparat, Inddrage og prioritere de relevante FIL-retlige retskilder og metoder, demonstrere evnen til at anvende disse på konkrete problemstillinger ved på en overbevi- sende måde at argumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige, og her- ved undlade diskussion af irrelevante oplysninger, retskilder mv.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-valgfag – Finansielle virksomheder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelE-electives - Financial companies
ModulkodeKAREV201728
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet