Fysisk valgfag – International skatteret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet international skatteret have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.

 • have indsigt i:

  • Grundprincipperne i den internationale skatteret

  • Samspillet mellem intern ret, dobbeltbeskatningsaftaler og EU-skatteretten.

  • Globalindkomstprincippet og territorialbeskatningsprincippet

  • Subjektiv skattepligt for fysiske personer og selskaber – ubegrænset og begrænset skattepligt.

  • Fordeling af beskatningsretten mellem domicil- og kildeland

  • Lempelse af international dobbeltbeskatning

  • International skatteflugt og værnsregler

  • Gensidig aftaleprocedure

  • EU-voldgiftskonventionen

  • Forbud mod diskrimination

  • Gensidig bistand i skattesager

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne identificere og prioritere mellem relevante retskilder – herunder redegøre for samspillet mellem intern dansk skatteret, dobbeltbeskatningsaftaler og EU-skatteretten.

 • kunne redegøre for centrale problemstillinger inden for den internationale skatteret.

 • kunne identificere relevante skattemæssige problemstillinger af international karakter og komme med begrundede løsningsforslag hertil i forbindelse med:

  • danske personer og selskabers etablering og opkøb i udlandet.

  • udenlandske personer og selskabers etablering og opkøb i Danmark.

  • ind- og udstationering af medarbejdere på tværs af landegrænser.

 • besidde evne til at vurdere, i hvilket omfang et selskabs eller en persons skatteplanlægning er forsvarligt til- rettelagt.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problem- stillinger med tilknytning til komplicerede internationale skatteretlige problemstillinger, som kandidaten skal kunne anskue både under inddragelse af national skatteret, EU’s regler af betydning for skatteretten på EU- traktatniveau og EU-direktiv- og konventionsniveau samt fra OECD-niveau i form af dobbeltbeskatningsover- enskomster og modeller og kommentarer hertil, samt fra OECD-guidelines-niveau for så vidt angår spørgs- mål om transfer pricing ved koncerninterne transaktioner på armslængdeniveau.

 • kunne anskue disse problemstillinger fra lovgivningsmagtens niveau, fra EU-niveau og fra virksomheds- og rådgiverniveau.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFysisk valgfag – International skatteret
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhysical Elective - International Tax Law
ModulkodeKAREV201723
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet