E-valgfag – Valg af virksomhedsform

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 

 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet valg af virksomhedsform have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.

 • have indsigt i:

  • enkeltmandsvirksomheden

  • interessentskabet, I/S

  • kommanditselskabet, K/S o partnerselskabet, K/S

  • anpartsselskabet, ApS

  • iværksætterselskabet, IVS

  • aktieselskabet, A/S

  • holdingselskaber, A/S eller ApS

  • andelsselskabet, A.m.b.a.

  • erhvervsdrivende foreninger med begrænset hæftelse, F.m.b.a.

  • ikke-erhvervsdrivende foreninger

  • erhvervsdrivende fonde

  • ikke-erhvervsdrivende fonde

  • udenlandske kapitalselskaber

  • udenlandske fonde og trusts og

  • europæisk firmagruppe, EØFG

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne medvirke til og rådgive om en klients valg af den for klienten bedst egnede virksomhedsform.
 • kunne analysere konkrete problemstillinger ved valget af virksomhedsform og at formulere løsningsmodeller i forhold til at kunne analysere en række forskellige hensyn, der kan tale for hhv. imod valget af netop denne virksomhedsform, herunder særligt følgende hensyn:
  • Hvem vælger denne virksomhedsform?
  • Nystifte eller købe?
  • Det juridiske grundlag og forholdet til myndighederne
  • Hvor meget skal der indskydes, og hvordan hæfter man? o Beslutningsmåden indadtil
  • Regnskabsmæssige forhold
  • Skattemæssige forhold
  • Hvordan får man penge ud?
  • Hvordan kan man optage medejer(e)?
  • Hvordan kan man sælge virksomheden?
  • Kan man skifte til en anden virksomhedsform?
  • Sammenfattende om denne virksomhedsform

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problem- stillinger med tilknytning til valget mellem de af kurset omfattende 17 virksomhedsformer, således at kandi- daten som rådgiver eller som virksomhedsejer, der modtager rådgivning, kan foretage et kvalificeret og in- formeret valg mellem personlig virksomhed, interessentskab, kommanditselskab, partnerselskab, aktiesel- skab, anpartsselskab, iværksætterselskab, kooperativ virksomhedsform, erhvervsdrivende eller ikke- erhvervsdrivende fond, erhvervsdrivende forening og europæisk firmagruppe, alt under inddragelse af 11 hensyn, der inddrager kapitalkrav, registrering og offentlighed, ydre hæftelse, indre beslutningsforhold, om- dannelsesmuligheder, skatteforhold og regnskabsforhold.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-valgfag – Valg af virksomhedsform
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelE-elective - Choice of business form
ModulkodeKAREV201717
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet