E-valgfag – Transfer Pricing

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet skatteret, og herunder særligt TP-området, have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.

 • have indsigt i:

  • danske og internationale regler og guidelines

  • identifikation af selskaber med armslængde-problemstillinger

  • skattekontrollovens (SKL) § 3B krav til selskaberne om selv at dokumentere (bevise), at der er handlet på armslængdevilkår

  • SKATs metode til kontrol af, om selskaberne har handlet på armslængdevilkår

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne identificere og præcist forstå de TP-mæssige problemstillinger, som opgaven rummer.

 • beherske fagtermer og det skatteretlige begrebsapparat om TP med stor sikkerhed.

 • kunne inddrage og prioritere de relevante skatteretlige TP-retskilder og TP-metoder.

 • demonstrere evnen til at anvende disse på konkrete TP-problemstillinger ved på en overbevisende måde at argumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige.

 • undlade diskussion af irrelevante oplysninger, retskilder mv.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til TP-retlige problemstillinger, som kandidaten skal kunne anskue både fra lovgivningsmagtens, skattemyndighedens, skatterådgiverens og skatteyderens synsvinkel

 • redegøre for TP ud fra aspekterne

  • varer og tjenesteydelser (driftsøkonomi)

  • lån og garantier (finansiering)

  • overdragelse af immaterielle aktiver, fx patenter, varemærker mv. o det videre forløb, såfremt SKAT er uenig med selskabet

 • kandidaten skal herunder kunne identificere og forstå de TP-retlige problemstillinger, beherske fagtermer og det skatteretlige begrebsapparat, Inddrage og prioritere de relevante skatteretlige retskilder og metoder, demonstrere evnen til at anvende disse på konkrete problemstillinger ved på en overbevisende måde at ar- gumentere udtømmende for de juridisk korrekte løsninger, som er mulige, og herved undlade diskussion af irrelevante oplysninger, retskilder mv.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-valgfag – Transfer Pricing
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelE-electives - Transfer Pricing
ModulkodeKAREV201713
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet