Erhvervsret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Retskilder, juridisk metode, selskabsret, insolvensret og finansieringsret.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for erhvervsret.

 • have indsigt i:

  • selskabsretten:

   • Valg af virksomhedsform

   • Selskabers stiftelse

   • Finansiering af selskaber

   • Bevarelse af selskabers kapital

   • Selskabets organisation, herunder reglerne om medarbejdere

   • Minoritetsbeskyttelse

   • Regnskab og revision

   • Ledelsens og ejernes straf- og erstatningsansvar

   • Selskabers omdannelse og ophør

   • Stiftelse, omdannelse og ophør af koncerner

  • o finansieringsretten:

   •   Former for pant, herunder pant i fast ejendom, løsørepant, virksomhedspant, pantets stiftel-

    se, omfang og ophør, sikringsakt og forholdet mellem parterne

   •   Håndpant, tilbageholdsret, factoring, pant i fordringer og fordringspant

   •   Kreditaftaleloven, herunder især ejendomsforbehold i forbruger- og handelsforhold og forbuddet mod pant i kreditkøb

  • insolvensretten:
   • Kaution, herunder stiftelse, ophør, regres, samt forholdet til konkurs
   • Andre støtteerklæringer
   • Individualforfølgning
   • Konkurs
   • Rekonstruktion

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

 • være i stand til at redegøre for de EU-retlige og de nationale retskilder og disses indbyrdes sammenhæng.

 • kunne anvende retskilderne korrekt inden for de særlige områder, faget i øvrigt rummer.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • være i stand til i en ukendt case at identificere de retlige problemstillinger, analysere disse ud fra fagets metode og fremkomme med et begrundet forslag til løsning af den identificerede konflikt, samt demonstrere evne til at anvende de relevante faktiske oplysninger i casen og sammenholde disse med de relevante retskilder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErhvervsret
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness law
ModulkodeKAREV20171
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet