Træning af generelle terapeutkompetencer gennem deliberate practice

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Deltagelse i modulet er forbeholdt kandidatstuderende i psykologi.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset tager udgangspunkt i en kompetencemodel for psykoterapeutisk praksis og træning af terapeutfærdigheder, som er udviklet af University College London (UCL). UCL har fem kompetencedomæner og skelner her mellem kompetencer, der er ”non-specifikke” eller fælles for alle psykoterapeutiske retninger og kompetencer, som er specifikke for en bestemt retning eller psykopatologi. Dette kursus vil arbejde med fælles kompetencer, som inkluderer emotionel kontakt og kommunikation, opbygning af en terapeutiske alliance, håndtering af alliancebrud, arbejde med udfordrende klientsituationer og udarbejdelse af en case-formulering.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • generelle psykoterapeutiske færdigheder og kompetencer (non-specifikke terapeutiske faktorer)
  • process-outcome forskning inden for psykoterapi

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at arbejde med sin egen følelsesmæssige indstilling, empati og responsivitet
  • etablering af en terapeutisk alliance og håndtering af alliancebrud
  • at kunne formulere og kommunikere et interpersonelt fokus for behandlingen på baggrund af en caseformulering

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne identificere og arbejde med egne psykoterapeutiske færdigheder, som er fælles på tværs af psykoterapeutiske retninger
  • at kunne stå for egen videre faglige udvikling på feltet

Undervisningsform

Der henvises til § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTræning af generelle terapeutkompetencer gennem deliberate practice
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset, hvilket inkluderer læsning af litteratur, aktiv deltagelse i rollespil og diskussioner og besvarelse af alle hjemmeopgaver, hvor terapeutiske færdigheder trænes.

Syge- og re-eksamen:

Skriftlig.

Prøven er individuel.

Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 1000 sider obligatorisk litteratur. Sidetal: 7-10 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Anden faglig litteratur.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDeliberate Practice and Training of General Psychotherapeutic Competences
ModulkodeKAPSY2024VM7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester kandidat
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.

Sidetal: 5-7 sider.