Supplerende anvendt arbejds- og organisationspsykologi og klinisk psykologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at den studerende har bestået 1. og 2. semester af kandidatuddannelsen.

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Deltagelse i modulet er forbeholdt kandidatstuderende I psychologi.
Studerende fra følgende professionsprogrammer er udlukket fra deltagelse grundet fagligt overlap:
• Universitetsklinikken
• Det arbejds- og organisationspsykologiske program.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette valgmoduls formål er at øge de studerendes viden, færdigheder og kompetencer indenfor de anvendte discipliner, og sikre, at de har bred indsigt i centrale og aktuelle discipliner, teorier og begreber. Modulet supplerer således viden, færdigheder og kompetencer tilegnet på professionsprogrammet (det strukturerede kandidatforløb jf. §17). I forbindelse med modulet udbydes der et kursus der omfatter:

 • Centrale aktuelle teorier indenfor anvendt arbejds- og organisationspsykologi og Klinisk psykologi
 • Centrale teoretiske problemstillinger i relation til psykologisk udredning og undersøgelse inden for arbejds- og organisationspsykologi og Klinisk psykologi

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • Arbejds- og samfundsrelatererede faktorer af betydning for menneskers psykologiske velbefindende og disse faktorers mulige sammenhæng med udvikling af psykisk lidelse
 • Kliniske udrednings- og behandlingsprincipper og teknikker, samt faktorer der influerer på kvalitet i det terapeutiske arbejde
 • og forståelse af sammenhængen med disciplinens psykologiske problemstillinger og de relevante almene teorier

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at kunne vurdere og vælge mellem de centrale og aktuelle teorier om arbejds- og samfundsrelatererede faktorer af betydning for menneskers psykologiske velbefindende og deres mulige bidrag til udvikling af psykisk lidelse
 • at kunne vurdere og vælge mellem kliniske udrednings- og behandlingsprincipper og teknikker, og reflektere faktorer der influerer på kvalitet i det terapeutiske arbejde
 • at kunne formidle den forskningsbaserede viden om disciplinen på en reflekteret og diskuterende vis

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • selvstændigt at kunne identificere problemstillinger som er relevante for en belysning af arbejds- og samfundsrelatererede faktorer af betydning for menneskers psykologiske velbefindende og deres mulige bidrag til udvikling af psykisk lidelse
 • selvstændigt at kunne forholde sig kritisk reflekteret til kliniske udrednings- og behandlingsprincipper og teknikker, samt faktorer der influerer på kvalitet i det terapeutiske arbejde
 • at gennemføre fagligt samarbejde indenfor disciplinen.

Undervisningsform

Modulet er tilrettelagt som en forelæsningsrække og evt. seminarer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSupplerende anvendt arbejds- og organisationspsykologi og klinisk psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Anden faglig litteratur.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdditional Applied Work- and Organizational Psychology and Clinical Psychology
ModulkodeKAPSY2024VM2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensumramme: 1000 sider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.