Supplerende anvendt børne- unge psykologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at den studerende har bestået 1. og 2. semester af kandidatuddannelsen.

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Deltagelse i modulet er forbeholdt kandidatstuderende i Psykologi.
Studerende fra følgende professionsprogrammer er udlukket fra deltagelse grundet fagligt overlap:
• Cultural Psychology
• Educational Psychology
• Børnesprogsklinikken
• Børne- og Ungepsykiatri.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette valgmoduls formål er at øge de studerendes viden, færdigheder og kompetencer indenfor den anvendte psykologi, og sikre, at de studerende opnår bred indsigt i centrale og aktuelle anvendte discipliner, teorier og begreber. Modulet supplerer således viden, færdigheder og kompetencer tilegnet på professionsprogrammet (det strukturerede kandidatforløb jf. §17). I forbindelse med modulet udbydes der et kursus der omfatter:

  • Udvalgte centrale teorier om anvendt børne- og ungepsykologi
  • Udvalgte centrale teorier og praktiske problemstillinger i relation til psykologisk udredning og undersøgelse inden for børne- og ungepsykologi

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • udvalgte centrale teorier om udfordringer og problemstillinger knyttet til børn, unge og familier
  • centrale og aktuelle udrednings- og undersøgelsesmetoder indenfor børne- og ungepsykologien
  • og forståelse af sammenhængen med børne- og ungepsykologiens problemstillinger og de relevante almene teorier

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at kunne kritisk vurdere og anvende udvalgte centrale og aktuelle teorier om børne- og ungepsykologien i relation til relevante psykologiske praksisser
  • at kunne formidle den forskningsbaserede viden om anvendt børne- og ungepsykologi på reflekteret, nuanceret og diskuterende vis

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • selvstændigt at kunne identificere problemstillinger som er relevante for børne- og ungepsykologien
  • forholde sig kritisk reflekteret til valg af relevante udrednings- og undersøgelsesmetoder indenfor børne- og ungepsykologien
  • at analysere og kritisk reflektere over udfordringer knyttet til fagligt samarbejde indenfor børne- og ungepsykologien

Undervisningsform

Modulet er tilrettelagt som en forelæsningsrække og evt. seminarer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSupplerende anvendt børne- unge psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Anden faglig litteratur.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdditional Applied Childhood and Youth Psychology
ModulkodeKAPSY2024VM1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensumramme: 1000 sider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.