Videregående anvendt psykologi II

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I forbindelse med modulet udbydes der kurser omfattende disciplinerne klinisk psykologi, organisations- og arbejdspsykologi, samt pædagogisk psykologi. Endvidere kan der udbydes kurser i andre relevante discipliner. Modulet er en udvidelse af det valgte Videregående anvendte psykologi-modul på 7. semester og kan derfor indgå i strukturerede kandidatforløb (jf. § 8, stk. 6 ff.).

For hver disciplin omfatter kurset:

 • Det videnskabsteoretiske grundlag for de relevante anvendt-psykologiske aspekter af praktiske problemstillinger
 • Centrale metoder til psykologisk intervention inden for disciplinen.
 • Centrale samarbejdsrelationer, herunder tværfaglige samarbejdsrelationer indenfor disciplinen

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • Og forståelse af den anvendte forskning på højeste videnskabelige niveau og dennes videnskabsteoretiske grundlag
 • Og forståelse af de centrale metoder ud fra højeste videnskabelige forskningsniveau
 • Og forståelse af de centrale, herunder tværfaglige, samarbejdsrelationer for området

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at forbinde områdets psykologiske problemstillinger med almene teorier for på et videnskabeligt niveau at kunne vurdere og vælge mellem relevante psykologiske interventionsmetoder
 • at anvende centrale interventionsmetoder indenfor området
 • at formidle den tilegnede viden på en måde som udtrykker faglig refleksion og viden på højeste videnskabelige niveau

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til

 • at tilrettelægge, igangsætte og styre psykologfaglige undersøgelser og intervention og om nødvendigt udvikle nye undersøgelses- og interventionsformer
 • at gennemføre fagligt og/eller tværfagligt samarbejde indenfor disciplinen
 • at vurdere egne faglige kvalifikationer og selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående anvendt psykologi II
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig på baggrund af projekt (synopsis).
Prøven er individuel.
Den studerende afprøves i det valgte kursus.

Prøven er en synopsisprøve. Synopsis udarbejdes i relation til pensum.

En synopsis er en kort, fokuseret akademisk tekst, der opridser en problemstilling og en analyse af den som forberedelse til en efterfølgende faglig drøftelse. Ved den mundtlige eksamen holder den studerende et oplæg i maksimalt 5 minutter. Den efterfølgende diskussion tager udgangspunkt i det skriftlige arbejde.

Eksaminator inddrager også pensummateriale, som ikke har været berørt i synopsis.

Der gives karakter på grundlag af den samlede præstation.

Pensumramme: 1000 sider obligatorisk litteratur inden for den valgte disciplin.

Sidetal: 1-3 sider.
Normeret prøvetid: 30 minutter inklusiv votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
-Projektrapporten (synopsis)
-De studerendes noter.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Applied Psychology II
ModulkodeKAPSY20243
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester kandidat
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet