Klimapsykologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Klimakrisen er vores tids mest globale krise – et varmere klima, stigende havniveauer og ørkenspredning, har omfattende konsekvenser for liv og samfund verden over. Dette modul omhandler psykologiens rolle i klimakrisen, herunder hvilken rolle psykologien kan spille i vores bestræbelse på at forstå des konsekvenser, og finde mere bæredygtige måder at leve på.

De studerende bliver klædt på til at diskutere og analyse klimarelaterede problemstillinger i et psykologfagligt perspektiv. Undervisningen vil være baseret på dansk og international forskning, formidlet af en række forskellige undervisere. Forelæsninger blandes med gruppearbejde, cases og studiebesøg. 

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

VIDEN OM:

  • klimakrisens psykologiske konsekvenser
  • klimarelateret sorg, angst og depression, samt solastalgia og andre klimarelaterede emotioner
  • relationen mellem klimakrisens historiske baggrund og aktuelle samfundsmæssige kontekst, herunder industrialisering, urbanisering og emigration
  • relationen mellem handling, adfærd, og sociale normer i forhold til bæredygtige vaner.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

FÆRDIGHEDER I:

  • at beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor klimapsykologien
  • forstå og analysere klimarelaterede lidelsesformer
  • analysere relationen mellem klimakrisens strukturelle og psykologiske betydningsniveauer
  • at analysere klimapsykologiens  muligheder, udfordringer og problemstillinger.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

KOMPETENCER TIL:

  • at anvende viden og færdigheder til teoretisk of metodisk at undersøge relevante klimarelaterede problemstillinger på en selvstændig, velargumenteret og kritisk måde.
  • at reflektere og forholde sig nuanceret og kritisk til psykologiens rolle i diskussionen om klimakrisens konsekvenser.

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKlimapsykologi
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven: Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver (heri kan indgå bl.a. kort essays skrivning, gruppearbejde og gruppepræsentation), som stilles i løbet af kurset.
Hvis den studerende ikke kan bestå ved aktiv deltagelse/løbende evaluering er der brugt et eksamensforsøg.

Syge- og re-eksamen:

Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Anden faglig litteratur.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelClimate Psychology
ModulkodeKAPSY2023VM4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester kandidatuddannelsen i psykologi
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet