Religionspsykologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til centrale historiske og nutidige psykologiske teorier om religion.

Modulet sætter den studerende i stand til at diskutere og analysere, hvordan psykologiske teorier om religion har påvirket forskning og viden inden for psykologi og relaterede fag som religionsvidenskab, religionssociologi og pædagogik. Desuden vil kurset udstyre de studerende med kompetencer til at identificere, reflektere og potentielt håndtere mulige udfordringer og dilemmaer omkring religiøse anskuelser som de kan møde i praksis.

Undervisningen vil være baseret på teoretisk og empirisk forskning. I forelæsningerne arbejdes der problemorienteret med udvalgte cases, som efterfølgende diskuteres i grupper og opsamles i plenum.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

VIDEN OM:

  • forskellige tilgange til religion og religionspsykologi og deres bidrag til psykologifagets udvikling
  • de særlige begreber, teorier og tematikker der knytter sig til studier af religion
  • hvordan religionsvidenskaben og religionspsykologiens teoriers har bidraget til psykologien
  • hvordan religionspsykologien har bidraget til forståelse af centrale social-, person-, og kulturpsykologiske tematikker som for eksempel den religiøse oplevelse, grupper, ritualer, ekstremisme og psykosocial udvikling.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

FÆRDIGHEDER I:

  • at beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker inden for religionspsykologiske teorier
  • at forklare og analysere religionspsykologiske teoriers bidrag til forståelsen af psykologiske fænomener
  • at identificere og analysere normative og etiske problemstillinger i hverdagspraksisser samt på strukturelt niveau forbundet med religiøse verdensanskuelser.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

KOMPETENCER TIL:

  • at kunne identificere centrale religionsvidenskabelige problemstillinger og tematikker i viden og praksis inden for religionspsykologien og beslægtede fagområder
  • at anvende viden og færdigheder til teoretisk og metodisk at undersøge relevante psykologiske problemstillinger i lyset af religionsvidenskabelig og religionspsykologisk teori på en selvstændig, velargumenteret, nuanceret og kritisk måde
  • at reflekterer kritisk og nuanceret over religionspsykologiske problemstillinger.

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnReligionspsykologi
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver (heri kan indgå bl.a. gruppearbejde og gruppepræsentation), som stilles i løbet af kurset.
Hvis den studerende ikke kan bestå ved aktiv deltagelse/løbende evaluering er der brugt et eksamensforsøg.

Syge- og re-eksamen:

Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Anden faglig litteratur.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychology of Religion
ModulkodeKAPSY2023VM3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Valgfag på Bacheloruddannelsen og Kandidatsidefaget i psykologi (75 ECTS)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet