Familien

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Familien spiller en afgørende rolle for barnets psykologiske udvikling af personligheden, dets læring og dets trivsel. I rigtig mange dele af psykologien må man forholde sig til familien, enten retrospektivt i terapien, eller igennem arbejdet med børn i vanskeligheder, hvor interventioner i familien er en central del af indsatsen for at hjælpe barnet. Det kan være igennem konsultative tilgange, systemisk familieterapi eller andre standardiserede metoder til støtte for familien.

Dette modul dykker ned i forskning om moderne familiekultur og opdragelsesidealer med henblik på at hjælpe kommende psykologer forstå forældres livsførelse og bevæggrunde. Derudover er der fokus på forældresamarbejde med børn i vanskelige situationer, og der vil blive introduceret til forskellige interventionsmetoder i arbejdet med familien.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

VIDEN OM:

  • Forældreskabet i et kønnet, politisk og historisk perspektiv
  • Psykologiens betydning for familieinstitutionens historie og moderne familiekultur
  • Forældresamarbejde med diverse institutioner i velfærdsstaten
  • Og kendskab til forskellige psykologfaglige undersøgelser og interventioner målrettet familien

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

FÆRDIGHEDER I:

  • At forstå og analysere komplekse roller i familien
  • At analysere familiens relation til og møde med diverse institutioner i velfærdsstaten
  • Identificerer styrker og svagheder i psykologiske interventioner målrettet familier

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

KOMPETENCER TIL:

  • kritisk reflekteret at forholde sig til psykologiens rolle til arbejdet med familier
  • kritisk nuanceret vurderer styrker og svagheder i brugen af diverse psykologfaglige undersøgelser og interventioner målrettet familien

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFamilien
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver (heri kan indgå bl.a. kort essays skrivning, gruppearbejde og gruppepræsentation), som stilles i løbet af kurset.
Hvis den studerende ikke kan bestå ved aktiv deltagelse/løbende evaluering er der brugt et eksamensforsøg.

Syge- og re-eksamen:

Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Anden faglig litteratur.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFamily
ModulkodeKAPSY2023VM2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Valgfag på kandidatuddannelsen i psykologi
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet