Mindfulness

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et praksisforankret dannelsesforløb med fokus på den kognitive, den relationelle & den eksistentielle dimension. Modulet introducerer til mindfulness-baserede interventioner i forskningen og den kliniske psykologi.

Den mindfulness- og compassion baserede tilgang til behandling af psykisk mistrivsel har som speciale eksisteret i over 30 år. Evidensen for effekter og udforskning af specifikke virkningsmekanismer vokser i omfang og kvalitet. Genstandsfeltet er bredt, idet brug af meditative metoder såvel anvendes som ’sindets og åndens dannelse’ praksisser, som anvendes til behandling af angst, stress, depression, ensomhed og fysisk og psykisk mistrivsel i bred forstand. Metoderne er ofte anvendt bredt og tværfagligt af sundhedsprofessionerne, men det er åbenlyst, at psykologien, der i sin essens beskæftiger sig med og bidrager med metoder til mental trivsel, skal uddanne kommende psykologer til at have en bred vifte af metoder til at arbejde med at kunne opbygge mental trivsel. Metoder man som uddannet psykolog ikke blot har kendskab til men også erfaring med selv at anvende. Særligt dette sidste: At få egen erfaring med metoderne, er dette valgfags fokus.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

VIDEN OM:

 • Centrale og klassiske teorier om mindfulness og meditation, som anvendes i vestlig psykologi.
 • Videnskabelige begreber vedrørende mindfulness i videnskabshistorisk belysning.
 • Forholdet mellem teori og empiri inden for mindfulness-forskningen og inden for klinisk mindfulness-forankrede anvendte retninger.
 • Udvalgte dele af de østlige meditationsbaserede traditioner, med fokus på buddhismen.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

FÆRDIGHEDER I:

 • Egen praksis med en række mindfulness-teknikker:
  1) Opmærksomhed. 2) Forbindelse. 3) Indsigt. 4) Formål.
 • At identificere muligheden af og forstå anvendelse af centrale mindfulnessbaserede retninger.
 • At anvende, dvs. redegøre for og formidle, udvalgte metoder og praksisser i det kliniske virke.
 • At vurdere psykologiske dilemmaer og etiske problemstillinger, når man anvender mindfulnessbaserede praksisser.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

KOMPETENCER TIL:

 • At knytte viden om, færdigheder i og egen erfaring med et udvalg af mindfulnessbaserede praksisser til praktiske, konkrete dagligdags og kliniske psykologiske problemstillinger,
 • således at visse af praksisserne og de psykoedukative tilgange direkte kan applikeres til det fremtidige psykologiske kliniske virke.
 • Selvstændigt at kunne tage ansvar for egen fortrinsvis praktiske men også refleksionsbaserede erfaringsudvikling med emnet.

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMindfulness
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
Hvis den studerende ikke kan bestå ved aktiv deltagelse/løbende evaluering er der brugt et eksamensforsøg.

Syge- og re-eksamen:

Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Ramme: Max. 25 studerende pr. hold.

Fakta om modulet

Engelsk titelMindfulness
ModulkodeKAPSY2023VM1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester kandidatuddannelsen i psykologi
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet