Kendskab til kulturer - skiftende kulturer - skabelse af kulturer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kultur (dvs. hverdagskultur) er et utydeligt begreb, der bruges overalt og undertiden omfatter alt. Som fænomen forstås det som enten stabilt eller som dynamisk. Kulturer er globale, breder sig over kontinenter, eller i små sociale grupper som en klike. Kultur omfatter både litteratur, dans, musik og fysiske genstande, som fx udstilles på museer. Det kan også betegne en fælles livsform, normer og traditioner.

Dette kursus analyserer kultur på alle niveauer og forbinder sig med praktiske udfordringer som psykolog.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • kultur som begreb og fænomen
  • sammenhæng mellem hverdagsliv og kultur

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at observere og analysere kulturens indflydelse på hverdagsliv på både individuelt niveau, på gruppeniveau og på samfundsniveau
  • at koordinere både individuelle og kulturelle aspekter i analyser af problemstillinger i hverdagsliv

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • indkredse kultur som element af problemstillinger i hverdagen samt afgrænse det for at kunne intervenere og påvirke disse
  • at skelne mellem lokal kulturel konstituering af fænomener og problemstillinger og deres almene aspekter

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKendskab til kulturer - skiftende kulturer - skabelse af kulturer
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Disse opgaver kan bl.a. indebære aktiv deltagelse i igangværende forskningsprojekter, naturalistisk observation og fremlæggelse heraf, og/eller udfærdigelse og gensidig evaluering af reflekterende essays. De konkrete opgaver udmeldes på forhånd i semesterplanen.

Hvis den studerende ikke kan bestå ved aktiv deltagelse/løbende evaluering er der brugt et eksamensforsøg.

Syge- og re-eksamen:

Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelKnowing Cultures – Changing Cultures – Creating Cultures
ModulkodeKAPSY2021VM8
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester (cand. psych)
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet