Sorg og Kærlighed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Sorg og kærlighed udgør to væsensforskellige men tæt forbundne psykologiske og eksistentielle fænomener. Dette valgfag giver et indblik i de fænomenologiske, eksistentielle og kulturelle aspekter ved disse begge komplekse og mangefacetterede fænomener. Et gennemgående motiv er dog kærlighedens og sorgens centrale betydning for menneskelivet, samt at denne er væsentlig at tage højde for i psykologfagligt arbejde af både klinisk og forskningsmæssig karakter. Valgfaget vil give de studerende en teoretisk og empirisk viden, som giver dem mulighed for at forstå og analysere muligheder, problematikker og konsekvenser af samtidens vilkår for elskende og sørgende både på et samfundsmæssigt og individuelt niveau.

Undervisningen vil bestå af en løbende vekselvirkning mellem:

 1. Grundlæggende introduktioner til sorgens og kærlighedens personlige, eksistentielle, kulturelle, almenmenneskelige og naturmæssige dimensioner med udgangspunkt i fænomenologiske, eksistenspsykologiske, kulturpsykologiske og sociologiske perspektiver.
   
 2. Empiriske eksempler hentet fra undervisernes forskning, der belyser sorg og kærlighed fra et individuelt såvel som et kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv, med særligt fokus på aktuelle ændringer i samfundsmæssige og professionelle forståelser af og tilgange til sorg (herunder introduktion af en selvstændig diagnose for forlænget sorgforstyrrelse i ICD-11).
   
 3. Løbende inddragelse af de studerende i form af fælles refleksioner, gruppearbejde mv.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • forståelse af og overblik over de perspektiver på sorg, der gennemgås i modulet.
 • teoretisk og empirisk viden, som giver mulighed for at forstå og analysere problematikker og konsekvenser af samtidens vilkår for sørgende både på et samfundsmæssigt og individuelt niveau.
 • sorgens og kærlighedens idéhistoriske, teoretiske og begrebsmæssige udvikling.
 • psykoanalytiske, tilknytningsteoretiske, sociokulturelle forståelser af kærlighed.
 • udvalgte aspekter af sorgens og kærlighedens betydning for klinisk psykologisk arbejde

 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at kunne analysere sammenhænge mellem kulturelle, eksistentielle og individuelle aspekter af sorgen ud fra de forskellige teoretiske perspektiver, der præsenteres i modulet.
 • analysere psykologiske problemstillinger på baggrund af de forskellige psykologiske discipliners tilgange til og syn på kærlighed.
 • at reflektere over sorgen og kærlighedens betydning i klinisk psykologisk arbejde

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at kunne analysere, diskutere og vurdere de forskellige tilganges perspektiver på sorgens forskellige dimensioner (1) personlige og eksistentielle dimensioner, 2), kulturelle og historiske dimensioner, samt 3) naturdimensioner.)
 • At argumentere for fordele og ulemper ved forskellige discipliners teoretiske, metodiske og empiriske forståelse af kærlighed, og tilgange til det som psykologisk fænomen

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSorg og Kærlighed
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Disse opgaver kan bl.a. indebære aktiv deltagelse i igangværende forskningsprojekter (participant pools), som specificeres i semesterplanen.

Syge- og re-eksamen:

Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 1000 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 7-10 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGrief and Love
ModulkodeKAPSY2020VM5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet