Psykopatologi og psykoterapeutisk praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af to dele. Den ene del er en indføring i forskellige årsagssammenhænge som er involveret i udviklingen af psykopatologi og psykiske lidelser. Teoretiske perspektiver på dette emne vil introduceres og evalueres ud fra eksisterende empiri. Centrale begreber som allostatic load, sensitive perioder, og gen-miljø moderation og mediation vil endvidere præsenteres og søgt belyst ud fra case-eksempler. Den anden del af valgfaget vil indeholde en indføring i generelle psykoterapeutiske færdigheder, heriblandt de såkaldte non-specifikke faktorer, som tænkes at have betydning for den psykoterapeutiske proces og udbytte på tværs af psykoterapeutiske retninger. Endvidere vil der på den anden del af modulet også være en mere anvendelsesorienteret og praksisnær del, hvor deltagerne selv skal arbejde med de terapeutiske færdigheder gennem rollespil, videoer og feedback fra andre studerende på egne færdigheder.

Forskning indgår som en del af dette valgfag. Formålet med forskningen er at undersøge studerendes udbytte af undervisningen og har til hensigt at belyse de psykologistuderendes læringsprocesser inden for det kliniske område. Deltagerne skal derfor være indstillede på at deltage i et forskningsprojekt, som involverer besvarelse af spørgeskemaer og tests, samt at blive randomiseret i forhold til rækkefølgen af undervisningen. Alle besvarelserne vil være anonyme.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Forskellige årsagssammenhænge ved psykopatologi og psykiske lidelser
  • Generelle psykoterapeutiske færdigheder

 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at kunne diskutere styrker og begrænsninger ved forskellige teorier, som beskæftiger sig med barndommens langvarige betydning for det psykiske helbred
  • at kunne beskrive forskellige faktorer, der medierer eller modererer effekten af aversive barndomsoplevelser på udviklingen af psykopatologi
  • at kunne formulere et fokus for behandlingen på baggrund af en case-formulering
  • aspekter af at etablere en terapeutisk alliance og håndtere alliancebrud
  • at arbejde med sin egen følelsesmæssige indstilling, empati og responsivitet som terapeut

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne anvende enkelte metoder til at undersøge eksponering for belastning og aversive barndomsoplevelser hos voksne
  • at kunne identificere og arbejde med egne psykoterapeutiske færdigheder, som er fælles på tværs af psykoterapeutiske retninger
  • at kunne stå for egen videre faglige udvikling på feltet

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPsykopatologi og psykoterapeutisk praksis
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Disse opgaver kan bl.a. indebære aktiv deltagelse i igangværende forskningsprojekter (participant pools), som specificeres i semesterplanen.

Syge- og re-eksamen:

Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 1000 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 7-10 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychopathology and psychotherapeutic practice
ModulkodeKAPSY2020VM4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
Valgmodul
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet