Psykologisk testning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset omfatter:

 • Introduktion til forskellige psykologiske testtyper herunder kognitive, personligheds og sociometriske tests
 • Gennemgang af nogle af de mest almindelige tests
 • Teori om forhold ved testning af særlige målgrupper, f.eks. børn

Testøvelsesseminarerne omfatter:

 • Øvelser i at kunne tilrettelægge anvendelsen af forskellige typer af test
 • Øvelser i at kunne gennemføre mindre testforløb

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

 • forskellige testtyper og de særlige vilkår ved testning af specielle målgrupper
 • indsigt i konstruktionen af tests
 • testning som et af flere redskaber i personundersøgelser og ved belysning af teoretiske begreber

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • og erfaring på begynderniveau med brug af nogle af de mest almindelige tests
 • at kunne skabe alliance omkring testning og i at sætte testning i en relevant sammenhæng med anden psykologfaglig iagttagelse

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at danne sig overblik over og tilrettelægge brug af psykologiske tests
 • at kunne vurdere og vælge egnede tests i forhold til en konkret psykologisk problemstilling
 • at forestå og gennemføre egen faglige videreudvikling

Undervisningsform

I forbindelse med modulet udbydes der et kursus med forelæsninger og testøvelsesseminarer. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPsykologisk testning
Prøveform
Skriftlig
Prøven er en multiple-choice eksamen.
Prøven er individuel.

Prøvetid: 2 timer

Syge-/Reeksamen:
En individuel intern skriftlig stedprøve.
Prøven har form af et essay.

Prøvetid: 3 timer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychological Testing
ModulkodeKAPSY20204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur