Videregående anvendt psykologi II

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I forbindelse med modulet udbydes der kurser omfattende disciplinerne klinisk psykologi, organisations- og arbejdspsykologi, samt pædagogisk psykologi. Endvidere kan der udbydes kurser i andre relevante discipliner. Modulet er en udvidelse af det valgte Videregående anvendte psykologi-modul på 7. semester og kan derfor indgå i strukturerede kandidatforløb (jf. § 8, stk. 6 ff.).

For hver disciplin omfatter kurset:

 • Det videnskabsteoretiske grundlag for de relevante anvendt-psykologiske aspekter af praktiske problemstillinger
 • Centrale metoder til psykologisk intervention inden for disciplinen.
 • Centrale samarbejdsrelationer, herunder tværfaglige samarbejdsrelationer indenfor disciplinen

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • Og forståelse af den anvendte forskning på højeste videnskabelige niveau og dennes videnskabsteoretiske grundlag
 • Og forståelse af de centrale metoder ud fra højeste videnskabelige forskningsniveau
 • Og forståelse af de centrale, herunder tværfaglige, samarbejdsrelationer for området

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at forbinde områdets psykologiske problemstillinger med almene teorier for på et videnskabeligt niveau at kunne vurdere og vælge mellem relevante psykologiske interventionsmetoder
 • at anvende centrale interventionsmetoder indenfor området
 • at formidle den tilegnede viden på en måde som udtrykker faglig refleksion og viden på højeste videnskabelige niveau

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til

 • at tilrettelægge, igangsætte og styre psykologfaglige undersøgelser og intervention og om nødvendigt udvikle nye undersøgelses- og interventionsformer
 • at gennemføre fagligt og/eller tværfagligt samarbejde indenfor disciplinen
 • at vurdere egne faglige kvalifikationer og selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående anvendt psykologi II
Prøveform
Mundtlig
Den studerende afprøves i det valgte kursus.
Prøven er en synopsisprøve. En synopsis er en kort, fokuseret akademisk tekst, der opridser en problemstilling og en analyse af den som forberedelse til en efterfølgende faglig drøftelse. Ved den mundtlige eksamen holder den/de studerende et oplæg i maksimalt en tredjedel af den samlede eksaminationstid. Den efterfølgende diskussion tager udgangspunkt i det skriftlige arbejde. Eksaminator inddrager også pensummateriale, som ikke har været berørt i synopsis. Synopsis udarbejdes i relation til pensum, og problemstillingen godkendes af den kursusansvarlige lærer.

Sidetal: Højst 3 sider.

Normeret prøvetid: Ved gruppeprøver 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Pensumramme: 1500 sider obligatorisk litteratur inden for den valgte disciplin.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Applied Psychology
ModulkodeKAPSY20156
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet