Teori, praksis og videnskabelig metode - PPSA

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • Teorier til forståelse af psykologisk praksis og profession
 • Teorier om metodologiske forhold af relevans for en videnskabelig undersøgelse af praksis
 • Udførelse af empiriske og/eller teoretiske (pilot)studier af praksis, hvor psykologisk viden og psykologiske perspektiver er væsentlige
 • Bearbejdning af og refleksion over egen eller andres empiri i en undersøgelse af praksisformer, hvor psykologisk viden er væsentlig. Under forløbet udarbejder den studerende evt. sammen med andre studerende en projektrapport om et inden for projektrammen frit valgt emne, der godkendes af den ansvarlige underviser.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • Og forståelse af teorier og metoder til i forbindelse med psykologisk praksis og profession
 • Og forståelse af metodiske færdigheder i relation til videnskabelig undersøgelse af problemstillinger af relevans for praksis, hvor psykologisk viden er væsentlig

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • på en præcis, metodisk og reflekteret måde, at udføre og vurdere empiriske og/eller teoretiske studier af praksis, hvor psykologisk viden er væsentlig
 • på en faglig kvalificeret måde at kunne vurdere og vælge mellem videnskabelige empiriske metoder og undersøgelser
 • at formidle de metodiske valg og begrænsninger på en videnskabelig og faglig relevant måde

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • ved anvendelse af videnskabelige forskningsmetoder i et selvstændigt metodisk velbegrundet empirisk pilotstudie eller i en metodologisk-kritisk gennemgang af andres empiriske undersøgelser at analysere og bearbejde problemstillinger af relevans for psykologisk praksis og profession
 • at tage ansvar for egen faglig udvikling med basis i en forståelse af forholdet mellem teori, metode og praksis

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeori, praksis og videnskabelig metode
Prøveform
Mundtlig
Prøven foregår som en diskussion mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af én eller flere studerende udarbejdede projektrapport.

Projektrapporten skal udarbejdes på en af følgende måder:

A. En projektrapport på mindst 15 sider og højst 20 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelt udarbejdede projektrapporter.
B. En projektrapport hvor det samlede sidetal er mindst 15 sider og højst 20 sider pr studerende,
dog højst 30 sider for individuelle projekter. Rapporten skal indeholde:
a) en artikel udformet efter almindelige normer for videnskabelige tidsskrifter på området artikeldelen skal være mellem 10 og 15 sider pr studerende, dog max 25 sider. For individuelle
projekter må artikeldelen være max 15 sider.
og
b) et afsnit, hvor den studerende uddyber den forskningsmæssige baggrund for artiklen, særlige aspekter af den udforskede problemstilling, yderligere perspektiver på problemstillingen
eller lignende. Den rammesættende del skal være mindst 10 sider, både for individuelle
projekter og grupperapporter.

Pensumramme: 1500 sider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Normeret prøvetid: Ved gruppeprøver: 20 minutter pr. studerende samt 10 minutter til votering og karaktergivning pr gruppe, dog højst 2 timer pr. gruppe. For individuelle eksamener er prøvetiden 30 minutter inklusiv votering og karaktergivning
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory, Practice, and the Scientific Method - PPSA
ModulkodeKAPSY20154G
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet