Den psykologiske profession

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I forbindelse med modulet udbydes der et kursus. Kurset omfatter:

 • Teori om den historiske udvikling af psykologiprofessionen og de samfundsmæssige vilkår for professionen
 • Teori om professionsforskning og om studier af praksis
 • Opfattelser af psykologifaglig kompetence
 • Juridiske forhold vedrørende udøvelsen af den psykologiske profession
 • Etiske forhold vedrørende udøvelsen af den psykologiske profession.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • Og forståelse af de aktuelle krav og forventninger, som samfundet stiller til den psykologiske profession, og de historiske forudsætninger for disse krav og forventninger
 • Og forståelse af forskellige traditioners opfattelse af psykologfaglig kompetence samt deres opfattelse af videnskabelighed i psykologfagligt arbejde

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at reflektere over de professionsmæssige forhold ved den psykologiske praksis
 • at reflektere over valg mellem psykologfaglige teorier og metoder på et videnskabeligt grundlag
 • at formidling af videnskabelige dilemmaer i valg af psykologfaglig tilgang til psykologer, andre fagfolk samt lægfolk

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at kunne identificere juridiske problemstillinger og det juridiske grundlag for udøvelse af den psykologiske profession
 • at kunne identificere etiske principper samt forskelligartede anskuelsesmåder på professionen
 • at forestå og gennemføre egen faglige videreudvikling

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDen psykologiske profession
Prøveform
Skriftlig
Prøven er en bunden 7-dages opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.

Sidetal: max 10 sider.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Psychological Profession
ModulkodeKAPSY20153
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet