Supplerende anvendt psykologi CCCC

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I forbindelse med modulet udbydes der kurser omfattende disciplinerne klinisk psykologi, organisations- og arbejdspsykologi, samt pædagogisk psykologi. Endvidere kan der udbydes kurser i andre relevante discipliner. For hver disciplin omfatter kurset:

  • Centrale aktuelle teorier om disciplinens anvendte psykologi
  • Centrale teoretiske problemstillinger i relation til psykologisk udredning og undersøgelse inden for disciplinen

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • og forståelse af disciplinens centrale og aktuelle teorier om anvendt psykologi baseret på højeste internationale forskning indenfor området
  • og forståelse af de centrale og aktuelle udrednings- og undersøgelsesmetoder indenfor disciplinen
  • og forståelse af sammenhængen med disciplinens psykologiske problemstillinger og de relevante almene teorier

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at kunne vurdere og vælge mellem de centrale og aktuelle teorier om praksis
  • at kunne formidle den forskningsbaserede viden om disciplinen på en reflekteret og diskuterende vis

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • selvstændigt at kunne identificere problemstillinger som er relevante for området

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSupplerende anvendt psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er en stedprøve af 4 timers varighed under opsyn.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdditional Applied Psychology - CCCC
ModulkodeKAPSY20152C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet