Forvaltningens værdimæssige dilemmaer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

En række skandalesager i den offentlige forvaltning rejser spørgsmål om hvornår en forvaltning er tilstrækkeligt rustet til at håndtere værdimæssige dilemmaer. Med henblik på en fælles undersøgelse og drøftelse behandler modulet forvaltningens værdimæssige dilemmaer og håndteringen af forvaltningsetiske problemstillinger fra forskellige perspektiver. Vi vil bl.a. diskutere etiske aspekter af lydighed og undersøgelse af spændingerne mellem etik og magt, men også overveje hvordan forvaltningen kunne styrkes i sine interne refleksioner over sådanne spændinger. Hvilke muligheder og udfordringer rummer brug af mere automatisering i forvaltningen bl.a. ved brug af kunstig intelligens i det lys?

Læringsmål

Viden

  • Om forvaltningsetiske begreber, problemstillinger, argumenter og analysetilgange

Færdigheder

  • I at analysere, sammenligne og vurdere centrale værdimæssige dilemmaer og problemstillinger for den offentlige forvaltning
  • I at kunne anvende teoretiske begreber og positioner i analysen af konkrete værdimæssige dilemmaer og problemstillinger for den offentlige forvaltning

Kompetencer

  • Til at gennemføre reflekterede analyser af værdimæssige dilemmaer for den offentlige forvaltning

Undervisningsform

Undervisningsformen er en blanding af seminaroplæg, diskussioner og øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats


Se omfang m.v. i Moodle

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForvaltningens værdimæssige dilemmaer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelValue Dilemmas in the Public Administration
ModulkodeKAPAS22VF04
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. ses i Moodle