Arbejdsmarkeds- og politikudviklinger

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet tager afsæt i opbrudstendenser på arbejdsmarkedet, der bl.a. kan eksemplificeres ved megatrends som klimaændringer, demografiske forskydninger, migration og vækst i atypiske og fleksible arbejdsformer. Effekter som segmentering, ulighed og prekarisering på den ene side og nye teknologier og innovative løsningsstrategier på den anden vil blive inddraget og vurderet.

Såvel optimistiske som dystre fremtidsdiagnoser omkring arbejdsmarkedets udvikling inddrages og diskuteres på grundlag af teorier om og empiriske studier af arbejdsmarkedets status og udvikling. Herunder skal komparative perspektiver inddrages. Det er i denne forbindelse målet at formulere problemer, reflektere dem og skitsere løsningsstrategier.

 

Læringsmål

Viden

  • Om klassiske og nyere teorier om arbejdsmarkedets indretning og udvikling, herunder betydningen af teknologiske forandringer og nye kompetencebehov
  • Om forskellige teorier om regulering af arbejdsmarkedet ad faglig og politik vej og på forskellige niveauer (fra lokalt over nationalt til EU-niveau)
  • Om aktuelle udfordringer for ”Den danske model” og for ledelse af transformationsprocesser

Færdigheder

  • I at vurdere aktuelle og fremtidige inklusions- og eksklusionsproblemer og muligheder for at sikre arbejdskraftens kvalifikationsudrustning
  • I at sætte arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger i relation til andre politikprogrammer
  • I at vurdere samspil mellem institutioner og aktører på arbejdsmarkedet, herunder balancer i dansk ”flexicurity”

Kompetencer

  • Til selvstændigt at analysere, reflektere og løsningsanvise problemstillinger omkring et moderne arbejdsmarkeds problemgenereringer og problemløsninger

Undervisningsform

Undervisningsformen er en kombination af forelæsninger, workshops og øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats


Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnArbejdsmarkeds- og politikudviklinger
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLabour Market and Politics Development
ModulkodeKAPAS22VF03
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur ses i Moodle