Effektevaluering af policy-interventioner

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet tager afsæt i, at danske registerdata giver en unik mulighed for at gennemføre policy-evalueringer, hvorved det er muligt at vurdere offentlige politikker og interventioner og afdække om og i hvilken grad de virker. Modulet skal give de studerende analytiske og metodiske kompetencer til at evaluere effekterne og til at benytte kvasi-eksperimentelle metoder til at estimere dem. Der vil blive lagt vægt på metoder der aktuelt anvendes ved relevant evaluering udført af offentlige og private institutioner.

Læringsmål

Viden

  • Om det teoretiske fundament for policyevaluering
  • Om metodiske værktøjer til at estimere effekten afpolices

Færdigheder

  • I at vurdere og belyse problemstillinger inden for policy evaluering på et fagligt højtniveau
  • I at udvikle identifikationsstrategi for en givenproblemstilling
  • I at anvende værktøjer til at teste effekten af policyprogrammer
  • I at reflektere over styrker og svagheder ved forskellige analysemetoder til policyevaluering

Kompetencer

  • Til at klargøre og håndtere komplekse data (register data) til brug for policy evaluering
  • Til at udvælge og belyse centrale problemstillinger inden for policy evaluering med inddragelse af relevante begreber og teorier
  • Til at estimere og fortolke kausale sammenhænge
  • Til at analysere og diskutere effektestimater, herunder begrænsninger af de fundne effektestimater

Undervisningsform

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, workshops og øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS svarende til en arbejdsbelastning på 140 timer.
Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEffektevaluering af policy-interventioner
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEfficiency Evaluation of Policy Interventions
ModulkodeKAPAS22VF02
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. ses i Moodle